×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 16.05.2021 13:12:48

  TELEKOM-SLO-REZULTATI / Pad prihoda i dobiti Telekoma Slovenije u prvom kvartalu  Ljubljana (MEDIA EXPRES) / 14. maj 2021. / U prvom tromesečju 2021. godine Telekom Slovenije ostvario je prodaju u iznosu od 156,8 miliona evra, što je 6% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Mobilne usluge u segmentu krajnjih kupaca zabeležile su rast od 7,1% u odnosu na prošlu godinu, a prodaja je iznosila 61,7 miliona. Do njih je došlo prvenstveno zbog većih prihoda od mobilne robe, prenosi portal SEEbiz.

  Prodaja fiksnih telefonskih usluga na segmentu krajnjih kupaca pala je za 15,5% na godišnjem nivou na 51,9 miliona evra, prvenstveno zbog manje prodaje IT licenci i zbog pada prihoda od tradicionalne govorne telefonije, kao rezultat pada broja tradicionalnih veza i njihova zamena mobilnom i IP telefonijom.

  U međuvremenu, prodaja na velikoprodajnom tržištu smanjila se za 8,1% na godišnjem nivou, na 35,8 miliona evra, prvenstveno zbog nižih prihoda od međunarodnih govornih usluga i rominga stranih korisnika u mobilnim mrežama Telekoma Slovenije.

  U segmentu dodatnih usluga, koji uključuje prihode od finansijskih usluga, energije, usluga e-zdravstva i osiguranja, zabeležena je paušalna prodaja u iznosu od 1,9 miliona evra (-0,4% na godišnjem nivou). Napokon, ostali prihodi i prodaja segmenta robe smanjili su se za 20,3% na 5,4 miliona evra.

  EBITDA je opala za 3% na godišnjem nivou i iznosi 55,7 miliona evra. Do smanjenja je došlo zbog manje prodaje i jer su operativni troškovi niži. Promatrajući OPEX, najveći pad zabeležile su usluge troškova koje su pale za 23% u odnosu na isti period prošle godine jer je niži prihod od rominga takođe rezultirao nižim troškovima telekomunikacijskih usluga. Takođe, niži su i troškovi usluga podizvođača (63,7%), ponajpre zbog manje prodaje IT licenci. Ako se isključe jednokratni učinci u 2020. godini, EBITDA porastao za 3% na godišnjem nivou.

  Ispod operativne crte, neto finansijski rezultat Grupe ostao je nepromenjen padom od -1% na godišnjem nivou. Kao rezultat gore navedenog, dno Telekoma Slovenije iznosilo je 9,7 miliona evra (-14,3%). Da se isključe jednokratni učinci u 2020. godini, neto dobit bila bi 8% veća u odnosu na prethodnu godinu.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>