×

  Televizija -- Data și ora publicării: 03.04.2021 01:36:14

  MRT-IZVEŠTAJ / Korona smanjila prihode od marketinga Makedonske radio-televizije  Skoplje (MEDIA EXPRES) / 29. mart 2021. / Makedonska radio televizija (MRT) objavila je Izveštaj o finansijskom poslovanju za četvrti kvartal 2020. godine. Za realizaciju programskih sadržaja u ovom periodu MRT je ostvarila prihode u ukupnom iznosu od 4,6 miliona evra i rashode u iznosu od 4,97 miliona evra.

  Glavni izvor finansiranja rada MRT-a je prihod za finansiranje radiodifuzne delatnosti, sredstva koja MRT dobija iz budžeta, sa pozicije Ministarstva informacionog društva i uprave. U analiziranom razdoblju taj je prihod ostvaren u iznosu od 186.250.000 denara (tri miliona evra) ili 64,8% od ukupno ostvarenog prihoda u 2020. godini. Prihodi od usluga u inostranstvu, kao i usluga u zemlji i drugim uslugama u zemlji, u četvrtom tromesečju 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 768.994 denara (12.500 evra) ili 0,3%. ukupnog dohotka ostvarenog u analiziranom periodu.

  Prihod od marketinga (RA i TV reklame i usluge, sponzorstva itd.) ostvaren je u iznosu od 3.545.278 denara ili 60.000 evra. U pogledu ovog dohotka važno je napomenuti da je zbog situacije uzrokovane koronavirusom otkazan niz događaja, posebno u području sporta, pa je marketinški prihod smanjen u odnosu na finansijski plan za 2020. godinu.

  MRT je 2020. godine ostvario prihod za postizanje višeg nivoa programskog i tehničko-tehnološkog razvoja od strane Ministarstva informacionog društva i uprave JRP MRT, a dodatna sredstva isplaćena su u iznosu od 90 miliona denara ili 1,5 miliona evra. S obzirom na činjenicu da su ta sredstva primljena na kraju godine, ona će se koristiti tokom 2021. godine.

  U periodu od oktobra do decembra 2020. godine MRT je imao troškove u ukupnom iznosu od 4,97 miliona evra.

  - Sve grupe troškova ostvaruju se u planiranim iznosima i nema značajnih ustupaka u odnosu na plan, ali potrebno je naglasiti da je situacija uzrokovana koronavirusom Covid-19 uticala na rad Makedonske radiotelevizije i uzrokovala zastoj ili otkazivanje održavanja mnogih planiranih tekućih ili novih događaja, što je sigurno dovelo do niže realizacije određenih stavki u planiranim izdacima za 2020. godinu – navodi se u izveštaju.

  Na dan 31. decembra bilo je 713 zaposlenih u MRT-u, što je 25 manje u odnosu na treći kvartal 2020. godine.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)