Page 6 - Media Expres Adria broj 4 (98) APRIL 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS      Telekom Slovenije prestaje da koristi 3G


      mobilnu tehnologiju


      LJUBLJANA (MEDIA EXPRES) / 2. april 2022 / Kao deo daljeg razvoja svoje mobilne mreže,
      Telekom Slovenije će postepeno ukidati upotrebu mobilne tehnologije treće generacije (3G) do
      30. septembra 2022. godine.

      3G tehnologija UMTS je prvi put korišćen za govornu
      komunikaciju i prenos podataka pre skoro 20 godina, a
      danas postiže znatno manje brzine prenosa podataka od
      savremenih i energetski i tehnološki efikasnih mobilnih
      tehnologija četvrte (LTE/4G) i pete (5G) generacije, kroz
      99% ukupnog mobilnog saobraćaja u mreži Telekoma
      Slovenije. Stoga je postepeni završetak korišćenja 3G
      tehnologije sastavni deo održivog poslovanja kompanije i
      tehnološke i razvojne optimizacije njene mobilne mreže.

      Samo neki stariji uređaji za prenos podataka, kao što su
      senzori, koriste isključivo 3G tehnologiju. U takvim
      slučajevima Telekom Slovenije preporučuje zamenu
      uređaja ili da korisnici proveravaju kompatibilnost uređaja
      sa modernijim LTE/4G ili 5G tehnologijama. 5G mreža
      Telekoma Slovenije već pokriva više od 670 slovenačkih
      gradova i više od 39% stanovništva, dok LTE/4G mreža
      pokriva više od 96% stanovništva. U većini slučajeva korisnici  njime Telekom Slovenije pokriva više od 99% stanovništva.
      mobilnih usluga Telekoma Slovenije neće osetiti prestanak
      korišćenja 3G tehnologije, jer će mobilni saobraćaj biti  3G tehnologija omogućava brzine do 21,6 Mb/s u pravcu
      preusmeren na 5G, LTE / 4G ili 2G tehnologije gde god je to  korisnika, 4G tehnologija do 300 Mb/s u pravcu korisnika, a
      moguće; ovaj drugi je namenjen glasovnoj komunikaciji i  5G tehnologija u gigabitnim brzinama.

      Novi mobilni operater Novotel povećava


      tržišni udeo


      SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 31. mart 2022 / Novi mobilni operater u Bosni i Hercegovini
      Novotel došao je do tržišnog učešća od 0,16 posto na kraju 2021. godine, podaci su
      Regulatorne agencije za komunikacije, prenosi Indikator.ba.
      S ozbirom na to da je u Bosni i                  koju je zakupio.
      Hercegovini  broj  korisnika
      telefonskih usluga u mobilnoj                     Inače, nakon rasta u prethodnim
      telefoniji na kraju 2021. bio                     kvartalima,  broj  mobilnih
      3.728.775, računica pokazuje da je                    pretplatnika u BiH pao je u
      Novotel stekao nešto manje od                     četvrtom kvartalu za ­2,21 posto,
      6.000 pretplatnika.                            na 3.728.775, sa 3.812.993
                                           koliko ih je bilo u trećem kvartalu.
      Novotel je službeno obznanio                      Ipak  na  godišnjem  nivou
      početak rada u oktobru, ali je                    zabeležen je rast pretplatnika od
      usluge počeo da pruža i ranije.                   6,24 posto.
      Prema podacima RAK­a zaključno
      sa septembrom 2021. Novotel je imao tržišno učešće od 0,02 BH Telecom je na kraju 2021. godine imao najveći tržišni
      posto.                       udeo ­ 42,68 posto, Telekom Srpske kontrolisao je 35,87
                                posto, a HT Eronet 21,25 posto tržišta.
      Od drugih alternativnih operatora konkurenciju ima još jedino
      u Logosoftu koji ima tržišno učešće od 0,04 posto. Ukupan broj prenesenih brojeva iznosio je 105.999 i za 16,81
                                posto je veći nego 2020. godine.
      Novotel je telekom u vlasništvu firme Pro Futuro iz Mostara
      vlasnika Marija Raspudića, a posluje na infrastrukturi Mtela
      6                                          APRIL 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11