Page 2 - Media Expres Adria broj 4 (98) APRIL 2022
P. 2

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

       OEBS donirao mobilnu novinarsku

       opremu RTCG       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 24. mart 2022 / Obuka za zaposlene u nacionalnom
       Javnom servisu Radio i televiziji Crne Gore (RTCG) kako da koriste mobilnu novinarsku
       opremu počela je u zgradi RTCG.

       Misija OEBS­a u                       Iz Misije OEBS u Crnoj Gori kazali su
       Crnoj Gori donirala                     za Portal RTCG da sa zadovoljstvom
       je ranije Javnom                       pružaju podršku Javnom servisu ­
       servisu     18                       RTCG   opremom   za  mobilno
       kompleta mobilne                       novinarstvo.
       novinarske
       opreme,    koja                      "Radeći na jačanju jedinstvene uloge
       uključuje pametne                       medija i stvaranju prostora za
       telefone     sa                      unaprjeđenje      profesionalnih
       postoljima, mobilne                      kapaciteta i nezavisnosti novinara,
       komplete     za                      Misija OEBS­a u Crnoj Gori sa
       intervjue    sa                      zadovoljstvom   pruža   podršku
       mikrofonima,                          Javnom servisu ­ RTCG opremom za
       komplete za stative                      mobilno novinarstvo. Uz ovu podršku
       i komplementarne                       novinarima  koji  izvještavaju  sa
       tehničke  dodatke                       terena, novinari RTCG će moći
       za efikasno korišćenje opreme. Predavači tokom aktivno da učestvuju u kreiranju vijesti i doprinose
       obuke su Nemanja Živaljević i Darko Bulatović.   objektivnom izvještavanju uživo, čime će se
                                 poboljšati kvalitet informisanja i svijest javnosti o
       Prisustvovao je veliki broj zaposlenih u RTCG, a svojoj ulozi”, saopštili su iz Misije OEBS u Crnoj
       obuka će trajati nekoliko sedmica.         Gori.

       Potpisan sporazum o saradnji između


       Arena Channels Group i MMA saveza

       Srbije


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 28. mart 2022 / Uspešna saradnja kompanije Arena Channels
       Group i MMA saveza Srbije rezultirala je popularizacijom ovog borilačkog sporta u zemlji i
       regionu, pa je potpisan protokol o nastavku zajedničkih akcija.

       Kompanija                      nastavak    predsednik Luka Nikolić koji je
       Arena                        sjajne     naglasio da očekuje da će kroz
       Channels                       saradnje koju saradnju sa TV Arena sport
       Group   je                    smo    imali popularnost ovog sporta biti još
       prepoznala                      prošle     veća.
       popularnost                     godine, koja
       borilačkih                      će, verujem, ­ Saradnja sa ovako uspešnom
       sportova,                      biti još bolja i kompanijom i televizijom nam
       zbog čega                      uspešnija  ­ mnogo znači za promociju MMA
       smo     i                    rekao    je sporta. Želimo da ispratimo
       pokrenuli                      generalni    domaću ligu, a onda za kraj
       kanal Arena                     direktor Arena godine priredimo novi borilački
       Fight,  gde                     Channels    spektakl nalik onom od pre
       značajno mesto zauzima MMA Group, Nebojša Žugić.         nekoliko meseci u beogradskoj
       kao najbrže rastući borilački                   Areni u organizaciji BRAVE ­
       sport  na  svetu.  Današnje Ispred MMA saveza Srbije potpis poručio je Nikolić.
       potpisivanje  sporazuma   je na protokol o saradnji stavio je

      2                                          APRIL 2022
   1   2   3   4   5   6   7