Page 7 - Media Expres Adria broj 3 (97) MART 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       HT i A1 dobijaju ozbiljnog konkurenta       ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 19. februar 2022 / U naredna dva do tri meseca na Zagrebačkoj
       berzi odvijaće se jedno od najvećih preuzimanja u telekom sektoru dosad. Telemach se
       priprema za potpuno preuzimanje Optima telekoma sa namerom da postane ozbiljan
       konkurent Hrvatskom telekomu i A1 Hrvatska. Poslao je zahtev Hanfi, a regulator financijskog
       tržišta je to potvrdio.
       U prvom delu, koji je završio krajem                        igrača ovo je
       siječnja, Telemach je dobio zeleno svetlo                      veliki  korak.
       da formalno preuzme 54,31 posto Optime                          Više od 20
       od HT­a i Zagrebačke banke za 347                          godina,  na
       miliona kuna U nastavku, koji će se odvijati                       hrvatskom
       u narednim mesecima, planira da preuzme                          tržištu postoje
       preostalih 45,69 posto Optime. Tačan iznos                        samo  dva
       za koji to namerava, zasad nije poznat.                       telekoma koja
       Biće objavljen kad Hanfa odobri Javnu                        mogu ponuditi
       ponudu za preuzimanje.                                  i mobilne i
                                                    fiksne
       Kako je Optima deoničarsko društvo, celi je                        telekom
       proces preuzimanja preostalih deonica od                       usluge.
       malih akcionara pod budnim okom Hanfe i,                         Pripajanjem
       po zakonu, javan.                                     Optime, koja
                        proceniti kako će se kretati dalje. je fiksni operater, sada će to moći i
       Cena akcija Optime unazad mesec dana              Telemach, koji je u Hrvatskoj nastao
       na Zagrebačkoj berzi kreće se između 5,04  Telemach, po informacijama, u Optimu sa  preuzimanjem trećeg mobilnog operatera,
       i 5,20 kuna po akciji. Nezahvalno je  namerom ulazi polako i oprezno. Za trećeg  Tele2


       Rast prihoda u prvoj godini poslovanja

       kompanije A1 Srbija


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 17. februar 2022 /U prvoj godini poslovanja pod novim imenom,
       mobilni operator A1 Srbija zabeležio je rast prihoda i broja korisnika.
      Kompanija je ostvarila rast prihoda od 10 odsto u odnosu na godišnjem merenju“, ističe se u saopštenju i dodaje da je
      prošlu godinu, u iznosu od 315.3 miliona evra, saopšteno je primetnija tranzicija od telekomunikacione ka ICT kompaniji,
      iz A1 Srbija.                    posebno imajući u vidu ulazak u segment zaštite na
                                            internetu, OTT sadržaje i
      Kako se navodi u saopštenju                       napredna rešenja za biznise.
      A1 Srbija je dobila još 91.000
      novih korisnika, a zabeležili su i                     I privreda i društvo se sve više
      dobar odnos prenetih brojeva u                       oslanjaju       na
      i iz mreže, a time i rast broj                    telekomunikacione kompanije.
      korisnika prema ovoj kategoriji                     Sa uvođenjem A1 brenda
      – blizu 10.000.                               otvorila se prilika da im
                                            pružimo više i bolje i mi smo je
      „U godini rebrendiranja A1                        iskoristili. Posebno mi je drago
      Srbija pokrenuo je najveći                        što se sve veći broj korisnika
      investicioni ciklus do sada, sa                     odlučuje na A1 mrežu i
      ciljem dodatnog unapređenja                        prepoznaje  napore  koje
      pokrivenosti i kvaliteta mreže. Izgrađeno je 130 novih baznih ulažemo da učinimo digitalni život boljim i kvalitetnijim. U
      stanica, te je kompanija, sa ukupno 2.315 postala drugi narednom periodu ćemo još snažnije biti posvećeni razvoju.
      najveći operator po broju sopstvenih baznih stanica. Radio Pre svega mislim na mogućnosti koje dolaze sa novim
      kapaciteti na nivou cele Srbije povećani su za 63 odsto, tehnologijama i uvođenjem 5G mreže“, rekao je Dejan Turk,
      unapređeno je korisničko iskustvo automatizacijom VoLTE generalni direktor A1 Srbija i A1 Slovenija.
      tehnologije, što je sve doprinelo da kvalitet A1 mreže potvrde
      i priznanja Ookla®speedtest za najbržu mobilnu mrežu u A1 je trenutno jedini operator k ompanija na tržištu koja
      Srbiji u 2021. godini, kao i drugo mesto na RATEL­ovom korisnicima nudi i fizičku i softversku zaštitu.


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12