Page 6 - Media Expres Adria broj 3 (97) MART 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS      Hrvatski Telekom dobio televizijska prava


      HNS­a za naredne četiri godine


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 22. februar 2022 / Hrvatski nogometni savez jednoglasnom
      odlukom Izvršnog odbora, službeno je prihvatio ponudu Hrvatskog Telekoma za prenos
      televizijskih prava čiji je vlasnik HNS za naredne četiri godine.
      Ukupna vrednost ugovora iznosi 36 miliona evra, tj. 9 miliona
      evra po takmičarskoj godini. Ovime će Hrvatski Telekom steči
      isključiva prava na prenose takmičanja pod ingerencijom
      Hrvatskog nogometnog saveza, počevši s takmičarskom
      godinom 2022./2023. pa do završetka takmičarske godine
      2025./2026.

      „Izuzetno smo zadovoljni nastavkom saradnje s Hrvatskim
      Telekomom, koji je uvek bio kvalitetan i pouzdan partner
      hrvatskog fudbala. Ponuda koju je Hrvatski Telekom predao
      jednoglasno je ocenjena odličnom prilikom od koje će
      profitirati naši klubovi, liga i naravno svi ljubitelji fudbala.
      Sponzorstvo lige i povezanih aktivnosti nije uključeno u ovu
      ponudu te je HNS prihvatio i ponudu za medijska prava
      SuperSporta u iznosu od 2 miliona evra po takmičarskoj
      godini, što ovu ponudu grupe ponuđača čini najboljom. Ovo je muškarce, Hrvatskog kupa u futsalu za muškarce i žene,
      izuzetan iskorak za Savez i naše klubove te sam uveren da utakmice futsalske muške reprezentacije – takmičarskih (za
      će ovih 44 miliona evra osigurati dalji napredak Prve lige i koje HNS raspolaže pravima) i prijateljskih, utakmice
      svih ostalih takmičanja“, izjavio je Marijan Kustić, predsednik futsalske ženske reprezentacije – takmičarskih (za koje HNS
      Hrvatskog nogometnog saveza.            raspolaže pravima) i prijateljskih, utakmice A muške
                                reprezentacije kojima je HNS organizator, revijalne i
      Hrvatski Telekom će tako imati isključiva prava na sledeća memorijalne utakmice u organizaciji HNS­a kao i pripremne
      takmičanja: Prvu HNL, Drugu HNL, Hrvatski fudbalski kup, utakmice klubova.
      Superkup, PrvuHNL za žene, finale kupa za žene, utakmice
      hrvatske A ženske reprezentacije – takmičarskih (za koje HNS Hrvatski Telekom zajedničkim sporazumom sa HRT­om će
      raspolaže pravima) i prijateljskih, finale kupa za juniore, ovoj nacionalnoj televiziji omogućiti prava na određeni skup
      kadete i pionire, utakmice U­21, U­19 i U­17 muških utakmica, tj. između 20 i 36 utakmica po takmičarskoj godini.
      reprezentacija – takmičarskih (za koje HNS raspolaže
      pravima) i prijateljskih, Prve hrvatske lige u malom fudbalu za

      CME Media Enterprises preuzeo RTL

      Hrvatska      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 16. februar 2022 / Hrvatska televizija RTL prodata je kompaniji
      Central European Media Enterprises ­ CME za 50 miliona evra.

      Očekuje se da će transakcija biti završena u drugom zaključenja uključujući dobijanje odobrenja Agencije
      kvartalu ove godine.                           za   zaštitu   tržišne
                                           konkurencije i Agencije za
      Kompanija CME, bivši vlasnik                      elektronske  medije   u
      Nove  tv,  obezbedila  je                       Hrvatskoj.
      dugoročna    prava   na
      zadržavanje i korišćenje RTL                      RTL  Grupa   je  imala
      brenda u Hrvatskoj, navodi se                       većinsko vlasništvo nad RTL
      u saopštenju češkog PPF                        Hrvatska koji je osnovala
      investicionog fonda u čijem je                      2004. godine, a od sredine
      posedu CME.                                2015. je bila stoprocentni
                                           vlasnik.
      Transakcija      podleže
      uobičajenim     uslovima

      6                                          MART 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11