Page 3 - Media Expres Adria broj 3 (97) MART 2022
P. 3

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● ZAKONODAVSTVO
      Snima se film „Pukotina u ledu“ u režiji


      Maje Miloš


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 18. februar 2022 / Snimanje novog film Maje Miloš počelo je
      26. januara 2022. godine i trajeće trideset i pet dana na lokacijama u Beogradu, Novom Sadu,
      Divčibarama i Crnoj Gori.

      „Pukotina u ledu“ je savremena, scenario,
      autentična i sirova bajka koja a  uloga
      istražuje integritet i seksualnost Marije  je
      žena u našoj surovoj stvarnosti. uzbudljiva
      Glavnu ulogu tumači Jovana i složena.
      Stojiljković,  najprominentnija Ono  što
      srpska    glumica    mlađe mi    je
      generacije, a film nastaje u izuzetne
      produkciji Filmske kuće Baš važnosti
      Čelik, uz podršku Filmskog jeste da je
      centra Srbije, prenosi Danas.   ovoga
                        puta
      Rediteljka i scenaristkinja Maja ženski lik
      Miloš je u svom novom filmu u fokusu i
      iskoristila  narativne  motive da je Maja
      čuvene   bajke  „Pepeljuga“. Miloš  u
      „Sama srž ove priče stare više svom
      od 2000 godina devojčice uči da scenariju uspela da na najbolji Hugd. Pored Jovane Stojiljković
      žena postaje princeza kad prigrli mogući  način  spoji  motive (koja glumi Mariju), ključne uloge
      svoju seksualnost“, objašnjava poznate bajke sa savremenim tumače Marko Grabež (kao Luka
      ona.   „Kroz   istoriju  su okruženjem    i   aktuelnim Ćuk), Anđela Jovanović (kao
      interpretacije Pepeljuge postajale trenutkom.“           Nevena,   najbolja  Marijina
      sve  seksističkije.  Princ  je                  prijateljica),  Nataša  Ninković
      tumačen kao muškarac koji „Pukotina u ledu“ se bavi (maćeha Suzana) i Ljubomir
      rešava    sve   Pepeljugine pitanjem ženskog integriteta u Bandović (otac Dragan). Svoj
      probleme,  dok,  zapravo,  u materijalističkom   okruženju glumački doprinos filmu daće
      izvornoj priči njegova ljubav daje punom agresije i prekomerne hrvatski glumci Barbara Nola,
      Pepeljugi snagu da prihvati svoju ambicije. „Film ispituje žensku Goran Navojec i Dejan Aćimović.
      seksualnost i sama pronađe seksualnost u jednom seksom
      unutrašnji spokoj“.        opsednutom svetu, u kome se Film produciraju Jelena Mitrović i
                        ona često koristi kao oruđe u igri Srdan Golubović (Filmska kuća
      Jovana Stojiljković tumači lik moći“, podvlači Maja Miloš. „Uz Baš  Čelik,  Srbija),  a
      Marije, mlade klizačice na ledu sva očekivanja i prosuđivanja, koproducenti su Jožko Rutar
      koja sa ocem Draganom i veoma je komplikovano da žena (Spok films, Slovenija), Danijel
      maćehom Suzanom živi na pronađe sopstvenu seksualnost, Hočevar      (Vertigo,  Slovenija),
      obodu Beograda. Našavši se u a moj novi film, pre svega, Boris T. Matić i Lana Matić
      finansijskom škripcu, Marija je istražuje moć ljubavi i njenu (Propeler film, Hrvatska), Ines
      primorana da uđe u svet u kome neophodnost kako bismo otkrili i Vasiljević (Nightswim, Italija),
      su     žene    seksualno prihvatili sami sebe.“       Denis  Vaslin  (Volya  Films,
      eksploatisane. Međutim, ljubav                   Holandija)  i  Ivan  Bakrač
      mladog biznismena Luke Ćuka Maja Miloš, poznata po svom (Quadrifolium films, Crna Gora),
      daje joj snagu da prihvati samu nagrađivanom  debitantskom Film su, pored Filmskog centra
      sebe i svoju seksualnost.     ostvarenju „Klip“, napisala je Srbije, podržali: CE Media,
                        scenario za svoj novi film. Njeni Slovenački filmski centar, HAVC,
      O svojoj novoj ulozi, Jovana ključni saradnici na „Pukotini u Italijansko ministarstvo kulture
      Stojiljković je rekla: „Po prvi put ledu“ su direktor fotografije (Mibact), Holandski filmski centar
      da na filmu tumačim lik koji je Vladimir Simić, kostimografkinja (NFF),  KMBO  distributerska
      prisutan u svakom kadru, tako Ivana   Majstorović   Kesić, kuća iz Francuske, Crnogorski
      da sam na setu tokom svih scenografknja    Marija  Jocić, filmski centar i Eurimaž fond za
      snimajućih dana. U pitanju je maskerka Mojca Gorgoranc i koprodukcije.
      veoma kompleksan i važan snimantelj zvuka Marsel de


      www.mediaexpres.net                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8