Page 6 - Media Expres Adria broj 1 (96) FEBRUAR 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Makedonski telekom nastavlja gradnju 5G

      mreže


      SKOPLJE (MEDIA EXPRES) / 27. januar 2022 Makedonski Telekom nastavlja izgradnju 5G
      mreže u novoj godini u Severnoj Makedoniji.
      Do sada je 13 gradova u Makedoniji spremno za 5G, a do Kontinuiranim ulaganjima i intenzivnim radom na terenu
      kraja januara 2022. oprema najnovije generacije pokrivaće postavlja se napredna komunikacijska infrastruktura koja će
      regije Strumice i Radoviša.             korisnicima omogućiti gigabitne brzine i bolje tehnološke
                                kapacitete.
                                Do sredine ove godine većina stanovništva u urbanim
                                sredinama moći će da koristi 5G usluge, što je celu godinu
                                ispred očekivanja zacrtanih u nacionalnoj strategiji. Telekom
                                će ponuditi 5G usluge odmah nakon što dobije odobrenja za
                                korišženje radio frekvencija od AEK-a.

                                Velike brzine i kapaciteti nove 5G mreže revolucioniraće
                                korisničko iskustvo, omogućiti munjevito deljenje sadržaja i
                                nisko kašnjenje, navode iz Telekoma.

                                Korišćenje svih naprednih funkcionalnosti ove mreže
                                odvijaće se postepeno tokom sledećih godina uz rast
                                mogućnosti novih tehnologija.


      Grčki telekomunikacijski operater Wind

      Hellas postao deo United Grupe


      ATINA (MEDIA EXPRES) / 14. januar 2022 / United Grupa objavila je da je završena akvizicija
      grčkog telekomunikacijskog operatera Wind Hellas.

      Grupa je do sada uložila 1,4 milijarde evra na grčko tržište i biti u mogućnosti da pružimo vrhunske proizvode i najbolje
      investiraće najmanje dodatnih 1,3 milijarde evra u narednih korisničko iskustvo rezidencijalnim korisnicima i kompanijama
      pet godina u optičku mrežu, Pay-TV servise i 5G mrežu. Ovo u Grčkoj“, zaključila je Boklag.
      je jedna od najvećih investicija u Grčkoj posljednjih godina.
                                Grupa je na ovaj način proširila ponudu usluga u Grčkoj za
      „Akvizicija kompanije Wind Hellas predstavlja značajnu još 3,4 miliona korisnika, čime je broj korisnika United Grupe
      prekretnicu za United Grupu i tržište telekomunikacija u u toj zemlji porastao na 4,7 miliona, odnosno 15,2 miliona
      Grčkoj. Ovo je još jedan korak kako bismo korisnicima u toj ukupno. United Grupa, sa sedištem u Holandiji, vodeći je
      zemlji pružili najbolje proizvode i usluge koje naša industrija telekomunikacijski i medijski operater u Jugoistočnoj Evropi u
      može    da                            okviru koje u Bosni i Hercegovini posluje
      ponudi“, rekla je                          kompanija Telemach BH, i njeni servisi
      izvršna                               EON i Total TV, a medijski sadržaj
      direktorica                             emituju televizije i portali N1 i Nova BiH.
      United Grupe
      Victoriya                              United Grupa je na grčko tržište ušla
      Boklag.                               2020. godine akvizicijom kompanije
                                        Nova. Od tada je rebrendirala kompaniju
      „Kroz investicije                          i uvela najpopularniju TV platformu u
      i primenu naše                          regionu EON, kako bi ojačala svoju
      stručnosti  sa                           poziciju na lokalnom tržištu. Od
      svih  osam                            preuzetih kompanija Wind Hellas i Nova
      tržišta  na                            u Grčkoj, United Grupa stvoriće
      kojima Grupa                            konvergentnog operatera sa ciljem da
      posluje, ćemo                           postane drugi na tržištu.


      6                                         FEBRUAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11