Page 4 - Media Expres Adria broj 1 (96) FEBRUAR 2022
P. 4

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Na HRT-u uskoro nova sezona "Vrtlarice"


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 10. januar 2022. / Uskoro započinje emitovanje nove, desete,
      jubilarne sezone Vrtlarice, serijala koji promoviše organsko vrtlarstvo, zdrav život i odgovornost
      prema prirodi. Ove sezone gledaćemo 12 nastavaka.


      Aurorka serijala, Kornelija Benyovsky                          društvenih
      Šoštarić, pokazaće kako je njen vrt                          podela, koje
      preživeo ekstremne letnje vrućine i ostao                          su prisutne i
      plodan i prepun života. Klima se                            u  vrtarstvu.
      promenila, a s time u korak i organski                        Postoje razni
      način uzgoja biljaka.                                    mitovi,
                                                    zablude,
      Emisija "Vrtlarica" krenula je pre 10                         pogotovo oko
      godina, a tada se doživljavala kao                           eko uzgoja.
      "alternativa" kao i organski pristup koji je                     Htela  bi
      kod nekih stručnjak izazivao i podsmeh.                           razbiti i iluzije
                                                    da  ekološki
      Vrtarstvo je u posljednje vreme postalo i                       uzgojeno
      moda. Sve se više mladih time bavi,                          povrće "mora
      postaju svesni da se radi o velikom                          po sebi da
      bogatstvu.                                         ima tačkice i
                                da bude kržljavo". To je apsolutno netačno, može biti lepo, zdravo i
      Govoreći o novoj sezoni "Vrtlarice", Benyovsky Šoštarić kaže da ukusno. Govorićemo i o tome da je potrebno stalno se edukovati, a i
      ćemo gledati novih 12 nastavaka, a sve počinje 15. januara. o tome da postoji predrasuda da je vrtlarstvo jednostavno, prenosi
      - Nekako sam pokušala ove godine da se fokusiram na teme poput HRT.

      „Nečista krv“ – prvi film na srpskom


      jeziku na Netflixu


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 13. januar 2022. /Film "Nečista krv" u režiji Milutina Petrovića
      biće prvo ostvarenje na srpskom jeziku koji će se naći na najvećoj filmskoj platformi Netflix. Iz
      Filmskog centra Srbije (FCS) saopšteno je da će "Nečista krv - Greh predaka" na Netfliksu biti
      dostupan od 17. januara, sa engleskim nazivom "Bad Blood".

      Ovo filmsko ostvarenje, po adaptiranom u naredne dve godine na Netflix kvalitetna ostvarenja imaju svoju publiku
      scenariju Voje Nanovića, a bazirano na platformi.       bez obzira na granice - izjavila je
      delima Bore Stankovića, prvi je film na            Snežana Penev van Hauvelingen ispred
      srpskom jeziku koji je otkupio Netflix. „Ugovor koji smo potpisali zahvaljujući This and That production i dodala:
      Film će biti dostupan na teritoriji našim partnerima kompaniji Videomite, o „Sigurna sam da smo na ovaj način
      centralne i istočne Evrope, kao i Turske, emitovanju prvog domaćeg filma na otvorili vrata i drugim domaćim filmovima
                                    srpskom  i serijama koje traže svoje mesto i
                                    jeziku na publiku na platformama poput Netflixa.“
                                    ovoj
                                    popularn Film "Nečista krv" prati priču o Hadži
                                    oj    Trifunu (Dragan Bjelogrlić), uglednom
                                    platformi, srpskom trgovcu, koji pokušava da
                                    predstavlj očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi
                                    a     svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj
                                    svojevrsn turskoj varošici u blizini granice sa
                                    o     oslobođenom Srbijom. Dok Trifun
                                    priznanje priprema dva sina da ga naslede na
                                    srpskoj  poziciji vođe među srpskim narodom,
                                    filmskoj  muke mu stvaraju ne samo moćni turski
                                    produkciji begovi, nego i sama njegova porodica.
                                    ,   a Glavne uloge u filmu Milutina Petrovića
                                    ujedno  tumače Dragan Bjelogrlić, Anđela
                                    dokazuje Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa
                                    da    Štukan, Nela Mihailović.

      4                                         FEBRUAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9