Page 2 - Media Expres Adria broj 1 (96) FEBRUAR 2022
P. 2

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

       Film "Mrak" osvojio nagradu publike

       u Trstu


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 30. januar 2022 /Film „Mrak“ Dušana Milića osvojio je nagradu
       publike na 33. Filmskom festivalu u Trstu, gde je ujedno imao i svetsku premijeru.

       Radnja   drame/psihološkog   trilera                      Štimac, Miona
       „Mrak“  inspirisana  je  istinitim                      Ilov,   Flavio
       događajem koji se odigrao u vreme                       Parenti,  Ivan
       Martovskog pogroma na Kosovu. Film                       Zerbinati,
       obrađuje životnu i potresnu priču koja je                      Nikola   Kent,
       ispričana kroz vizuru devojčice Milice                     Darren Pettie,
       koja sa majkom i dedom živi u                         Nikola
       planinskim zabitima Kosova, na imanju                        Rakočević,
       okruženom gustom šumom.                               Slaviša
                                                 Čurović,
       Autorsku ekipu filma čine scenarista i                     Slađana
       reditelj Dušan Milić, direktor fotografije                   Bukejlović.
       Kiril Prodanov, scenograf Milenko
       Jeremić,   kostimografkinja  Lidija                       Film "Mrak" će
       Jovanović,  montažer Yanis   Chalkiadakis  i imati premijeru 26. februara pred domaćom
       kompozitor Kristian Eidnes Andersen.        publikom u okviru takmičarskog programa
                                 predstojećeg  50.  Međunarodnog    filmskog
       Dok su u glumačkoj podeli Danica Ćurčić, Slavko festivala- FEST 2022.


       Vesna Damjanić napustila RTS


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 14. januar 2022 / Dugogodišnja urednica i novinarka RTS-a
       Vesna Damjanić napustila je Radio-televiziju Srbije. Njena nova novinarska stanica je
       "Bloomberg Adria TV", gde obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika.

       Vesna Damjanić je godinama Beogradu, Vesna je završila apsolvent      novinarstva   na
       bila zaštitno lice RTS-a, gde je specijalističke    studije Fakultetu političkih nauka, prvo
       radila više od 14 godina. Pratila Novinarstvo  u  elektronskim je postala reporterka TV B 92.
       je društvene i ekonomske teme, medijima. Do sada je u svojoj Od prvog dana je izveštavala o
       a poslednjih godina i poltičke. karijeri pohađala kurs u Londonu ekonomskim temama. Posle pet
       Bila je jedan od aduta Javnog o  izveštavanju  i  medijskoj godina reporterskog rada na B
       servisa u informativnoj redakciji. prezentaciji u organizaciji BBC-a, 92, prešla je na RTS, na kojem
       Nakon što je diplomirala na kao   i  različite  kurseve  o je radila više od 14 godina.
       Fakultetu političkih nauka u   novinarstvu i TV izveštavanju u
                                organizaciji   “Bloomberg Media” i Mtel Swiss
                                IREKS-a,     – emiter u većinskom vlasništvu
                                novinske     Telekoma Srbija – objavili su
                                agencije     sporazum o stvaranju prve
                                Rojters     i panregionalne, multiplatformske
                                Deutche  Velle mreže   poslovnih  vesti  u
                                Academie    u jugoistočnoj Evropi, sa sedištima
                                Berlinu. Govori u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji,
                                i piše engleski, Bosni i Hercegovini i Severnoj
                                a ima osnovno Makedoniji.
                                znanje
                                francuskog.    Pokretanjem   2022.  godine,
                                         Bloomberg Adria će servirati
                                Vesna       poslovne i finansijske vesti,
                                Damjanić, tada analize i podatke.


      2                                         FEBRUAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7