Page 9 - Media Expres Adria No. 6 JUNl 2021
P. 9

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● KOMUNIKACIJE ● TELEVIZIJA
      Stabilan rast profitabilnosti United Grupe


      Beograd (MEDIA EXPRES) / 7. jun 2021. / United Grupa objavila je poslovne rezultate za
      2020. godinu i prvi kvartal 2021. godine, nakon poslednjeg sastanka sa investitorima United
      Grupe održanog 27. maja.

      ­ Prošla godina bila je                          120% u odnosu na
      jedna  od  godina                             prethodnu godinu.
      najvećih transformacija
      u  našoj  istoriji  i                           Iako su rastu kompanije
      smatramo da je 2021.                            najviše    doprinele
      podjednako   važna.                             akvizicije, United Grupa
      Pozitivni trendovi rasta                          je  uspešno  nastavila
      prihoda  i  EBITDA                             dalji  organski  rast
      nastavili su se tokom                           uprkos     brojnim
      2020. i 2021. godine.                           izazovima koje je donela
      Naš put profitabilnog                            pandemija    virusa
      rasta  podržan  je                             COVID­19.   Organski
      značajnim akvizicijama                            rast ostvaren je u svim
      koje su nam otvorile                            segmentima – Pay TV
      nova tržišta i koje      Grupe.                   usluga,    telefonije,
      pružaju podršku za kontinuirano                 mobilne telefonije i interneta.
      liderstvo United Grupe u regionu,  Ulazak United Grupe u Hrvatsku,
      kada je reč o telekomunikacionim i  Bugarsku i Grčku povećao je  U prvom kvartalu 2021. godine,
      medijskim uslugama – rekla je  ukupno tržište na približno 40  kompanija VIVACOM u Bugarskoj
      Victoriya Boklag, izvršna direktorka  miliona ljudi, uz značajan rast  ostvarila je 29% prihoda Grupe,
      United Grupe.           prihoda na nivou od skoro 2  Telemach Slovenija i Forthnet u
                       milijarde  evra  godišnje.  Broj  Grčkoj po 14%, SBB Srbija 13%,
      Ona je dodala da kompanija vidi  korisnika na kraju prvog kvartala  Telemach  Hrvatska  10%,  a
      značajne mogućnosti za rast na  2021. godine iznosi približno 11  Telemach BH i Telemach Crna Gora
      svakom novom tržištu, kao i zdrave  miliona, što predstavlja rast od  manje od 5% prihoda Grupe.
      sinergetske efekte sa ostatkom


      PPF grupa prvi put zabeležila gubitak u
      poslovanju


      Prag (MEDIA EXPRES) / 29. maj 2021. / Posle nedavne tragične smrti većinskog vlasnika PPF
      grupe Petra Kelnera, kompanija je objavila svoje godišnje finansijske rezultate za 2020. godinu.
      Inače, PPF grupa je vlasnik najveće slovenačke i regionalne medijske grupacije Pro plus, kao i
      srpske telekomunikacione kompanije Telenor.
      Prema revidiranim i konsolidovanim podacima, ostvaren je
      gubitak od 291 miliona evra. Dobra vest glasi da je u drugoj
      polovini 2020. godine zabeležena neto dobit od 93 miliona
      evra, pa je tako smanjen gubitak iz prvog polugodišta, koji je
      30. juna 2020. iznosio 384 miliona evra.

      ­ Negativno ekonomsko okruženje stvoreno pandemijom
      uticalo je na naše poslovanje. Zahvaljujući uravnoteženoj
      geografskoj i sektorskoj diverzifikaciji, PPF je prošle godine
      prošao rigorozni test i pokazao sposobnost ublažavanja
      pandemijskih efekata na svoje konsolidovane rezultate.
      Grupa je uspela da vrati profitabilnost u drugoj polovini
      godine i tako stvori solidnu osnovu za razvoj i jačanje svojih
      kompanija tokom privrednog oporavka – rekla je finansijska
      direktorka PPF­a Kateřina Jirásková.        ­ Ukupna neto dobit Grupe od 2011. do 2020. bila je 5,5

      PPF je prošle godine prvi put u svojoj 30­godišnjoj istoriji  milijardi evra, dok se vrednost imovine PPF­a za isti period
                                povećala skoro trostruko na 39,7 milijardi evra – rekla je
      objavio gubitak. No, nije sve tako crno.      Kateřina Jirásková.      www.mediaexpres.net                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14