Page 7 - Media Expres Adria No. 6 JUNl 2021
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO

       Telekom prvi u Crnoj Gori uspešno


       testirao 5G mrežu


       Podgorica (MEDIA EXPRES) / 2. jun 2021. / Crnogorski Telekom pustio je u testni rad 5G
       mrežu u Bijelom Polju i Beranama čime su stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje
       u rad 5G servisa širom Crne Gore. Telekom je time postao prvi telekomunikacioni operator u
       Crnoj Gori koji je uspešno testirao 5G mrežu na više lokacija u Crnoj Gori u realnim uslovima,
       odnosno na srednjem frekvencijskom spektru, koji je u ovom trenutku dostupan korisnicima.

       Rukovodilac za pristupnu mrežu u je stigla od kolega iz Dojče Telekom
       Crnogorskom Telekomu, Predrag Stanišić, grupe i dugogodišnjeg partnera
       kazao je da mu je drago što ima čast da Eriksona.
       objavi da je Telekom uspešno završio
       testiranje potpuno nove tehnologije koja će Izvršna  direktorka  Crnogorskog
       napraviti  revoluciju  na  tržištu Telekoma, Dina Cibulskaja, kazala je
       telekomunikacija.         da je Crnogorski Telekom operator
                        koji ima najveći udeo u Crnoj Gori u
       ­ Kroz razvoj elektronskih komunikacija razmeni podataka putem mobilnog
       pružamo  podršku  društvenom  i interneta, kao i da je mobilna mreža
       ekonomskom napretku Crne Gore. S Telekoma najbrža mreža po mnogim
       pravom možemo reći da smo opravdali istraživanjima.
       titulu lidera na telekomunikacionom tržištu.
       Namerno smo odabrali sever želeći da ­ Ali, za nas nikad nije dosta. Želimo
       podstaknemo razvoj ovog regiona, ne da naši korisnici budu zaista
       stavljajući u prvi plan ekonomsku isplativost zadovoljni zbog toga što smo im pružili, i Kako je ranije saopšteno iz ove kompanije,
       investicije ­ istakao je Stanišić. zato smo odlučni da svaki put uvodimo Telekom proaktivno radi na tome da svojim
                        nove tehnologije i razvijamo iskustvo i korisnicima omogući pristup 5G mreži,
       Naveo je da je projekat realizovan dostupnost usluga. Ostajemo privrženi većim brzinama i superiornom korisničkom
       oslanjajući se prvenstveno na sopstevene korisnicima i to ćemo slediti – poručila je iskustvo i pre nego što se stvore uslovi za
       resurse i zahvalio je kompletnom timu Cibulskaja.       implementaciju 5G mreže u celoj zemlji i u
       Telekoma, ali i naglasio veliku podršku koja            punom kapacitetu.

       Pad prihoda i dobiti Telekoma Slovenije u
       prvom kvartalu


       Ljubljana (MEDIA EXPRES) / 14. maj 2021. / U prvom tromesečju 2021. godine Telekom Slovenije
       ostvario je prodaju u iznosu od 156,8 miliona evra, što je 6% manje u odnosu na isti period prethodne
       godine. Mobilne usluge u segmentu krajnjih kupaca zabeležile su rast od 7,1% u odnosu na prošlu
       godinu, a prodaja je iznosila 61,7 miliona. Do njih je došlo prvenstveno zbog većih prihoda od mobilne
       robe, prenosi portal SEEbiz.
      Prodaja fiksnih telefonskih usluga na segmentu krajnjih Telekoma Slovenije.
      kupaca pala je za 15,5% na godišnjem nivou na 51,9 miliona
      evra, prvenstveno zbog manje prodaje IT licenci i zbog pada U segmentu dodatnih usluga, koji uključuje prihode od
      prihoda od tradicionalne govorne telefonije, kao rezultat pada finansijskih usluga, energije, usluga e­zdravstva i osiguranja,
      broja tradicionalnih veza i njihova zamena mobilnom i IP zabeležena je paušalna prodaja u iznosu od 1,9 miliona evra
      telefonijom.                    (­0,4% na godišnjem nivou). Napokon, ostali prihodi i prodaja
                                segmenta robe smanjili su se za 20,3% na 5,4 miliona evra.
      U međuvremenu, prodaja na velikoprodajnom tržištu smanjila
                       se za 8,1% na EBITDA je opala za 3% na godišnjem nivou i iznosi 55,7
                       godišnjem  nivou, miliona evra. Do smanjenja je došlo zbog manje prodaje i jer
                       na 35,8 miliona su operativni troškovi niži.
                       evra, prvenstveno
                       zbog nižih prihoda Ispod operativne crte, neto finansijski rezultat Grupe ostao je
                       od međunarodnih nepromenjen padom od ­1% na godišnjem nivou. Kao
                       govornih usluga i rezultat gore navedenog, dno Telekoma Slovenije iznosilo je
                       rominga  stranih 9,7 miliona evra (­14,3%). Da se isključe jednokratni učinci u
                       korisnika   u 2020. godini, neto dobit bila bi 8% veća u odnosu na
                       mobilnim mrežama prethodnu godinu.
      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12