Page 5 - Media Expres Adria No. 6 JUNl 2021
P. 5

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

      Srđan Dragojević snima seriju po

      romanu Marka Vidojkovića


      Beograd (MEDIA EXPRES) / 21. maj 2021. / Reditelj Srđan Dragojević, nakon što je završio film
      "Nebesa", počeo je da radi seriju po motivima romana "E baš vam hvala" Marka Vidojkovića,
      piše portal Nova.rs.

      – Radim seriju po motivima romana Dragojević, navodeći kao primer
      Marka Vidojkovića "E baš vam hvala". "Čoveka u visokom dvorcu"
      Pišem sada scenario, a govori o tome Filipa K. Dika, za koga kaže da
      kako je u jednoj dimenziji, u kojoj se je jedan od njegovih omiljenih
      događa naša radnja, SFRJ preživela romana.
      tako što je tajna služba raketirala Bled i
      ubila   Miloševića,  Tuđmana, Serija  trenutno,  prema
      Izetbegovića, sve njih i SFRJ je saznanjima portala Nova.rs, ima
      preživela. I to je sad jedna korporativna radni naslov "Crveni" i trebalo bi
      Kina, na primer, i tu zemlju kontroliše da ima više od jedne sezone, ali
      tajna služba, ali je tu mnogo bolji je tek u fazi pisanja scenarija i
      standard i ljudi žive mnogo bolje nego još se ne otkriva ko bi sve u njoj
      kod nas. I onda se otvara portal ka tom mogao da igra.
      drugom svetu i počinje interakcija
      između ovog našeg sveta punog Marko Vidojković je roman "E
      kontroverzi sa onim svetom, takođe baš vam hvala" objavio 2017. godine i ta
      punim kontroverzi – ispričao je, između knjiga postala je bestseler, ne samo u  mene san snova, jer je Dragojević moj
      ostalog, Dragojević, govoreći u Narodnoj Srbiji, nego i u regionu. Pre dve godine  omiljeni reditelj. Znao sam i da će sa
      biblioteci Srbije o svom radu i delima je,  kaže  autor,  prodao  prava  tom knjigom biti posla jer je ona
      Marsela Emea kojima je inspirisan film produkcijskoj kući "Emotion", a u nekom  relativno kratka za seriju. Ona bi,
      "Nebesa".             trenutku javio mu se Dragojević.  onakva kakva je, mogla da se preradi za
                                         film, ali pojavio se Dragojević koji je u
      Nakon filma u kom se bavio uticajem – Rekao mi je da je počeo da piše  njoj video seriju, proširio je dosta, dodao
      božanskog čuda na pojedince tri različita scenario i da hoće da režira seriju i  je nove likove, radnju je prilično
      perioda na prostorima nekadašnje počeo je da mi šalje epizode, jednu po  usložnio, ali je sve to uradio na
      Jugoslavije, poduhvatio se i neke vrste jednu, čisto da vidim kako je on doživeo  fantastičan način i pravo mi je uživanje
      alegorijske distopije.      taj jugoslovenski univerzum i kako je  to što mi pristižu epizode i mogu da
                       razradio priču u odnosu na roman.  gledam kako on to radi – kaže
      Ima takvih romana i serija, dodaje Presrećan sam što on to radi, to je za  Vidojković.

      Snimaju se nastavci serije "Radio Mileva"      Beograd (MEDIA EXPRES) / 1. jun 2021. / Snimaju se nove epizode serije "Radio Mileva".
      Prvi deo pratio je svaki treći gledalac u Srbiji, a glumci obećavaju da će nastavak biti jednako
      zanimljiv.

      ­ Nastavljamo tamo gde smo stali sa prvom salon ostaju mesta na kojima će biti neprijatnih
      sezonom, s tim što ćemo te odnose koji su jako susreta, ali i jedinstvenih prilika.
      dobro   funkcionisali  probati
      dodatno produbiti, sve ono što su                  ­ Mislim da i u prvom delu nije
      likovi bili ići će još ekstremnije i              falilo ni sukoba, ni čudnih
      probaćemo njihov taj odnos                    odnosa, ni likova. Rade će
      povući ka blagoj melodrami. Neka                   definitivno ostati, jer ne može da
      mala pikanterija, pojaviće se                   bude niko drugi, i njegovi
      Milevin brat Srećko koji dolazi, i               problemi i ljubavni jadi će se
      nije ga bilo neko vreme i oni imaju                 nastaviti unedogled ­ izjavio je
      vrlo kompleksan odnos ­ otkriva                 glumac Bojan Dimitrijević.
      reditelj Elmir Jukić.
                                         Nove epizode emitovaće se na
      Hodnici zgrade, kafana i frizerski                jesen u programu RTS­a.

      www.mediaexpres.net                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10