Page 6 - Media Expres Adria broj 9 (115) SEP 2023
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS      A1 najavio rekordna ulaganja u razvoj

      mreže i usluga


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 21. avgust 2023. / Telekom A1 očekuje da će 2023. godinu
      zaključiti s najvećom investicijom od pokretanja svog poslovanja u Hrvatskoj. Na nivou od 200
      miliona evra. Jiří Dvorjančanský, predsednik uprave A1 Hrvatska izjavio je da to pokazuje
      koliko su predani cilju da budu vodeći igrač na tržištu i kakvo poverenje uživaju u grupi.
      ­ Ovo će nam biti najveća                       dražbi platio je za frekvencije
      investicijska godina u Hrvatskoj                    109,28 miliona evra. Segment
      od osnutka i rezultat je ulaganja                     na koji je otišao ostatak
      u radio­frekvencije, izgradnju                      sredstava  je  izgradnja
      vlastite  nacionalne  optičke                      telekomunikacijske infrastrukture
      mreže i izgradnju naše 5G                       za potrebe fiksne i mobilne
      mreže ­ kaže Dvorjančanský.                        mreže.
                                            Dvorjančanský tumači da ove
      Dodaje da su to rekordne                        godine planira da budu operater
      investicije koje rade kako bi                     s najviše izgrađenih novih
      mogli korisnicima da pruže                       priključaka na optiku u Hrvatskoj.
      najbolju ponudu, kako u fiksnim
      tako i u mobilnim komunikacijama.          ­ Izgradićemo u ovoj godini vlastitu optičku mrežu do čak 150
                                hiljada domaćinstava što je najviši skok u Hrvatskoj, i ujedno
      A1 Hrvatska osnovan je pre više od 20 godine i tad je krenuo najveći u sklopu grupe Telekom Austria ­ naglašava
      pod brendom Vip. Dosad je najveću investicijsku godinu imao Dvorjančanský.
      2011. kad je kompanija za 93 miliona evra preuzela fiksnog
      operatera B.net, prenosi Jutarnji list.       Pojašnjava da su mnogi sumnjali da će se cilj koji je zadao o
                                vlastitoj optičkoj mreži do milion domaćinstava i biznisa u
      Nešto više od polovine investicija u Hrvatskoj A1 je ove Hrvatskoj 2025. godine ostvariti, ali, naglašava, sad je jasno
      godine napravio kupovinom radio­frekvencija. Na javnoj da će to postići.

      Dvocifren rast Telekoma Srbija u prvoj

      polovini godine


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 3. septembar 2023. / Generalni direktor Telekoma Srbija
      Vladimir Lučić izjavio je da je ta kompanija u prvoj polovini ove godine napravila odlične
      rezultate i da će ponovo zabeležiti pozitivne rekorde u svim ključnim segmentima poslovanja.

      Istakao je da                    Najavio je i da će Telekom Srbija „U Srbiji i regionu
      Telekom                       najspremnije dočekati start 5G mreže“ i podsetio da je na
      nastavlja da                    tom poslu ekskluzivni partner Vodafon, globalni lider za
      unapređuje                      uvođenje inovativnih digitalnih tehnologija
      usluge, a za
      primer                        Podsetio je da je Telekom Srbija finansijsku podršku za
      naveo                        projekat 5G u Srbiji, dobio od Evropske investicione banke i
      uvođenje                       rekao da „sada čak proširujemo ugovor sa EIB i pored svih
      interneta                      lobističkih pokušaja naše konkurencije da se taj ugovor
      brzine od 10                     raskine“ kao i da je u toku finalizacija tog posla.
      gigabita  u
      sekundi, što                    Saradnja sa EIB je, kako je ocenio, primer velikog poverenja
      je  nazvao                     koje najveće svetske finansijske institucije imaju u Telekom
      „rekordnom brzinom na nivou Evrope a možda i sveta“. Srbija, u finansijsku stabilnost i strategiju razvoja kompanije,
                                preneo je Euronews.
      Ta usluga će, prema njegovim rečima, na početku biti
      dostupna u Beogradu na vodi, gde je prisutan veliki broj Lučić je najavio i da u tekućem kvartalu 2023. dolazi prvo
      kompanija, kao i doseljenika iz inostranstva koji pokreću svoje veliko pojeftinjenje rominga između EU i zemalja Zapadnog
      biznise, a onda će se širiti na ostale delove grada. Balkana, uključujući Srbiju.


      6                                        SEPTEMBAR 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11