Page 8 - Media Expres Adria broj 7 (113) JUL 2023
P. 8

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● KOMUNIKACIJE ● TELEVIZIJA

      Od jeseni počinje prikazivanje serije "Znam

      kako dišeš"


      SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 24. jun 2023. / Od jeseni počinje prikazivanje serije “Znam
      kako dišeš” Jasmile Žbanić. Serija je nastala u okviru BH content lab platforme za produkciju
      audiovizuelnih sadržaja. "Znam kako dišeš" se naslanja na niz već uspešno realiziranih serija u
      okviru ove platforme, a koje su emitovane na Federalnoj televiziji. Aktivno se radi i na
      scenarijima za nove.
      I245 snimajućih dana, oko                        pameti”,  prikazivanih  u
      500  angažiranih  filmskih                        programu Federalne televizije.
      radnika,  11  aktuelnih                         Od jesni počinje emitovanje
      projekata. Presek je to rada                      nove serije “Znam kako dišeš”
      BH Content Lab platforme                        Jasmile Žbanić, a radi se i na
      koja omogućuje ekspanziju                        scenariju za seriju “Trake”, čiju
      domaće kinematografije. Deo                        režiju potpisuje Dino Mustafić.
      planiranog budžeta je uložen,
      deo će finansirati buduće                        “Kada govorimo o nekim
      projekte   kontinuirano                         nominacijama za televizijske
      otvorenog javnog poziva.                          serije, konačno imamo tu
                                            markicu BH”, naglasio je Dino
      “Planom smo predvideli iznos                        Mustafić, reditelj serije “Trake”.
      od 29 miliona maraka. Do
      danas je realizovano, investirano u igrane serije nešto malo Markica će uz naziv serije, stajati i u kontekstu Sarajevo film
      manje od 10 miliona”, istakao je Sedin Kahriman, generalni festivala, gde su za Srce Sarajeva nominovane: “Na rubu
      direktor BH Telecom.                pameti”, “Tender” te “Kotlina”, s nominacijama u osam
                                kategorija. To, kao i činjenica da serije izlaze na regionalno
      Ostatak planiranog budžeta ulaže se u nove projekte. U toku tržište, potvrde su razvoja bh kinematografije.
      je snimanje novih sezona serija “Kotlina”, “Tender”, “Na rubu

      Počinje snimanje filma "Djeca Kozare"


      ZRENJANIN (MEDIA EXPRES) / 1. jul 2023. / Na Trgu slobode u periodu od 10. do 14. jula
      snimaće se film “Djeca Kozare”, a ekipu filma će predvoditi čuveni reditelj Lordan Zafranović.

      Sekvence    ovog                       Pripreme za snimanje počinju već
      filmskog ostvarenja                      danas i tokom ove nedelje naše
      i TV serije biće                       sugrađane ne bi trebalo da iznenade
      prilagođeni  Trgu                       određeni radovi i intervencije na trgu,
      Bana Jelačića u                        kao ni sve ono što se bude na njemu
      Zagrebu, početkom                       nalazilo tokom snimanja.
      Drugog   svetskog
      rata  i  okolnim                       Reditelj  Lordan  Zafranović  već
      ulicama,  posebno                       decenijama priprema film o zločinima
      Subotićevoj.                          u Jasenovcu, po scenariju Arsena
                                      Diklića i ističe da bi taj film trebalo da
      Producenti   filma,                      predstavlja vrh njegovog stvaralaštva.
      koji se snima pod
      pokroviteljstvom                        Nekadašnji student legendarne Praške
      Ministarstva kulture Republike Srbije, u produkciji filmske škole godinama se bavi analizom zla u
      “Košutnjak filma”, izrazili su želju da deo scena vreme fašizma, što se jasno ogleda u njegovoj
      snime u Zrenjaninu, jer im se ambijent Trga ratnoj trilogiji – “Okupacija u 26 slika” (1978.),
      slobode, čitav plato s fasadama i spomenikom, “Pad Italije” (1981.) i “Večernja zvona” (1986.),
      učinio najprimerenijim da ga upodobe za “filmski filmu “Krv i pepeo Jasenovca” (1983.) i
      Zagreb”.                      dokumentarcu “Zalazak stoljeća – Testament
                                L.Z.” (1994.).      8                                           JUL 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13