Page 2 - Media Expres Adria broj 7 (113) JUL 2023
P. 2

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

      Počelo snimanje filma Miroslava Lekića


      "Ruski konzul"


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 18. jun 2023. / Posle višegodišnjih priprema, počelo je
      snimanje filma "Ruski konzul" u režiji Miroslava Lekića, saopštili su producenti.
      U  ovoj  istorijskoj  drami,
      zasnovanoj   na  istoimenom                    Film režira Miroslav Lekić, a
      romanu Vuka Draškovića, glavne                    producira ga Dragan Đurković.
      uloge tumače Nebojša Dugalić i                  Lekićevi ključni saradnici na
      Žarko Laušević.                            ovom  projektu  su:  direktor
                                         fotografije  Dalibor  Tonković,
      "Ruski konzul" nastaje pod                     kostimografkinja Snežana Karl,
      okriljem  producentkih   kuća                   scenografkinje Irena Marjanov i
      Visionteam   i  Telekom,  a                   Ivana Jančić, maskerke Tatjana
      snimanje će trajati od 15. maja                 Ranisavljević, Tamara Milićević i
      do 13. jula 2023. godine, na  Paulina  Manov,   Konstantin  Anita Laušević, majstor vizuelnih
      lokacijama   u   Beogradu,  Fidanov, Svetozar Cvetkovic,   efekata  (VXS)   Ivan  Kod.
      Mladenovcu i Požarevcu.      Visar Viška, Danica Radulović,  Direktorka  filma  je  Jovana
                        Petar    Zekavica,   Meto  Mijović, a film će monitirati Petar
      Premijera filma "Ruski konzul"  Jovanovski, Nada Macanković,  Jakonjić.
      predviđena je za početak 2024.  Slaviša Čurović, Enver Petrovci i
      godine.              drugi. Lekić je, podsećamo,   Ovo je sedmi dugometražni
                        Draškovićev   roman   "Nož"  igrani film u režiji Miroslava
      Osim Dugalića i Lauševića, u  pretočio u istoimeni film 1999.  Lekića.
      "Ruskom   konzulu"   glume  godine.

      Telekom Srbija potpisao ugovor sa

      Bank of America      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 30. jun 2023. / Telekom je pre mesec dana potpisao ugovor sa
      Bank of America, rekao je za RTS generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić.

      “To dosta može da pomogne
      našu buduće saradnju sa drugim                       Telekom je projekat za
      velikim američkim kompanijama.                      dijasporu pokrenuo pre
      Na neki način (ako) druga po                      četiri godine puštanjem
      velikčini finasijska institucija ima                   mobilnog  operatera  u
      poverenje u Telekom i u naš plan                      Austriji gde je došao do
      razvoja, da ćemo stvarno postati                      150.000 korisnika.
      veliki“, rekao je Lučić gostujući
      na javnom servisu.                             „Shvatili  smo  da  je
                                            ogroman   potencijal  u
      Lučić nije precizirao kakvu vrstu                    dijaspori jer mi imamo i
      ugovora je Telekom sklopio sa                      sadržaj i digitalne servise
      Bank of America, ali je govorio o                      koji oni žele da imaju.
      tome da Telekom pokušava da  nam najzanimljiviji, kao najbolji  Osim Austrije, proširili smo se
      uspostavi   partnerstva   sa  globalni igrač od koga može  prošle godine na Švajcarsku,
      najvećim američkim digitalnim  najviše da se nauči“, kaže on.   sada završavamo Nemačku, 17.
      kompanijama.                             jula počinje prodaja naših kartica
                        Lučić je najavio i da će u  u Nemačkoj, moguće je i onlajn,
      „Da probamo da uspostavimo   Nemačkoj u julu početi prodaja  preko  našeg  portala  i  12
      partnerstvo sa najvećima, sa  Telekomovih    kartica,   a  distributera, a planiramo da u
      Amazonom,       Netfliksom,  nacionalnij operator će zatim  godini dana pustimo 30 naših
      Fejsbukom. Sa Amazonom smo    proširiti poslovanje i u Turskoj i  poslovnica“, rekao je Lučić.
      imali najviše sastanka, deluje  Sjedinjenim     Američkim
                        Državama (SAD)­      2                                           JUL 2023
   1   2   3   4   5   6   7