Page 7 - Media Expres Adria broj 6 (112) JUN 2023
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO

       N1 nastavlja partnerstvo sa CNN­om


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 10. maj 2023. / United Media, vodeća medijska kompanija u
       jugoistočnoj Evropi potpisala je novi trogodišnji ugovor kojim se nastavlja uspešno partnerstvo
       vodeće regionalne informativne platforme N1 i prestižne američke medijske kuće CNN.
      Partnerstvo CNN­a i N1, koji u
      omogućava pristup nezavisnim i popularnos
      proverenim vestima milionskom ti  našeg
      auditorijumu u regionu, počelo je sadržaja.
      2014. To je bila prvo ekskluzivno Zahvalni
      partnerstvo  koju  je  potpisala smo  na
      američka medijska organizacija u podršci
      ovom delu Evrope.         CNN­a
                        koja nam
      “Ponosni smo što smo nastavili omogućav
      saradnju sa N1 koji je naš važan a  da
      partner u jugoistočnoj Evropi“, pružimo
      rekao je Valid Čamak, direktor ovu važnu
      prodaje sadržaja i licenciranja u uslugu
      CNN­u.               našoj               Dodatna vrednost parnerstva sa
                        publici u jugoistočnoj Evropi.”  CNN­om leži u činjenici da N1
      Aleksandra   Subotić,  izvršna                  producenti i novinari imaju priliku da
      direktorka Untied Media, rekla je: Kroz saradnju sa CNN, N1 ima  zajedno sa najiskusnijim licima
      „United Media je, kao i CNN, pristup  najnovijim  svetskim  globalnog lidera u proizvodnji vesti
      posvećena podršci demokratskim izveštajima,   analizama   i  prolaze obuke i edukuju se o
      vrednostima. Podrška nezavisnim ekskluzivnim intervjuima.     najnovijim svetskim trendovima
      medijima koji su slobodni od                   kada je u pitanju proizvodnja i
      političkog uticaja je ključna za Uz izveštavanje svojih reportera iz  distribucija  informativnog  i
      razvoj demokratije.        Srbije,  Hrvatske,  Bosne  i  dokumentarnog sadržaja.
                        Hercegovine i Slovenije, N1 ima
      Ovo je posebno važno u regionu priviliegiju da građanima pruži  U svom portfoliju ima preko 55
      gde su medijske slobode često pod sveobuhvatan pogled na najbitnija  televizijskih kanala i 30 portala, kao
      pritiskom. Biti pouzdan izvor tačnih i dešavanja.          i radio stanice i štampane
      nepristrasnih vesti je ključan faktor              publikacije.      Mtel grupa ostvarila najveće prihode i dobit

      na tržištu BiH u 2022. godini


      BANJALUKA (MEDIA EXPRES) / 21. maj 2023. / U prošloj godini, kako su objavili, najveće prihode i
      dobit imala je Mtel grupa (Mtel + akvizirane kompanije), i oni su iznosili 539 miliona maraka (KM), uz
      neto dobit od 85 miliona uz rast svih parametara.
      BH Telecom je prošle godine
      ostvario ukupne prihode od                    Zanimljivo je da je pozitivno poslovao
      oko 510 miliona KM, dok je                   novi igrač na tržištu, kompanija
      dobit bila oko 55 miliona KM,                    Novotel. Firma je ostvarila prihode od
      što je pad od preko osam                    preko milion i dobit od skoro 400.000
      miliona KM, prenosi portal                    konvertibilnih maraka, istakao je
      BiznisInfo.ba.                            BiznisInfo.ba u analizi, uz ocenu da je
                                         Novotel ostvario uspeh kao novajlija na
      HT Mostar (Eronet) takođe je                     veoma konkurentnom i zahtevnom
      poslovao pozitivno, iako sa                    tržištu.
      dobiti  ispod   milion
      konvertibilnih maraka.
      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12