Page 6 - Media Expres Adria broj 6 (112) JUN 2023
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Gubitak Arene u prošloj godini 106,7

      miliona evra


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 27. maj 2023. / Troškovi kompanije Arena sports chanells
      d.o.o. u 2022. godini bili su čak 80 odsto veći od prihoda, a ukupni negativan bilans rada te
      kompanije – sportskih kanala u vlasništvu Telekoma – iznosi 106,7 miliona evra.

      Arena je u 2022. godini ostvarila
      veći prihod nego godinu ranije, ali                  Kako podseća N1, Telekom je 2021.
      su troškovi bili drastično veći,                 godine otkupio prava za televizijski
      ističe se u analizi kompanije                   prenos  fudbalske  Premijer  lige
      Dun&Bradstreet, koju je preneo                   Engleske na kanalu Arena sport za
      Media Daily.                             100 miliona evra po sezoni, u narednih
                                         šest godina, što je gotovo deset puta
      Tako je negativna dobit za prošlu                   više nego što je ta prava ranije plaćao
      godinu iznosila tačno 106.765.427                   Sport Klub. Ukupna cena ovog paketa
      evra, odnosno 80 odsto više nego                   iznosila je 600 miliona evra.
      što su iznosili prihodi. Akumulirani
      gubitak za dve godine iznosi 147,3 miliona evra.  Ovaj ugovor jedan je od razloga zbog kojih se Telekom našao
                                i pod lupom Evropske komisije, koja ga drugu godinu
      Arena je u vlasništvu državnog preduzeća Telekom Srbija, zaredom navodi u svojim izveštajima o progresu Srbije ka
      koje će morati da pokrije troškove.         EU, u negativnom kontekstu.

      Konkurencijsko vijeće odobrilo Telemachu


      preuzimanje TX TV­a


      SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 4. jun 2023. / Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine
      odobrilo je Telemachu preuzimanje društva TX TV d.o.o. za telekomunikacije Tuzla, objavljeno
      je u Službenom listu BiH, izveštava Indikator.ba.

      Kako se navodi u saopštenju, ocenjena je dopuštenom
      koncentracija na maloprodajnim tržištima fiksne telefonije,
      fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije
      medijskih sadržaja na teritoriji Tuzlanskog i Zeničko –
      dobojskog kantona, koja će nastati sticanjem pojedinačne
      kontrole privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo
      nad subjektom TX TV d.o.o. za telekomunikacije Tuzla.

      Ova informacija sledi pismo namere potpisano 13. septembra
      2022. godine između društva Telemach BH i Sabahudina
      Bešića i Muhameda Tokače, vlasnika 5%, odnosno 95%
      udela u TX TV d.o.o. Tuzla, pri čemu su prodavci iskazali
      nameru da prodaju i prenesu kupcu 100% svojih udela u
      društvu.
      U prijavi je navedeno da će Telemach prijavu koncentracije navode privrednog subjekta Mtel a.d., međutim primedbe nisu
      podneti i u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. ocenjene kao relevantne.
      Svoj komentar na ovu koncentraciju u toku postupka dao je TX TV d.o.o. se bavi pružanjem usluga kablovske distribucije
      najveći Telemachov konkurent banjalučki M:tel koji je kazao audiovizuelnih medijskih sadržaja i interneta, odnosno deluje
      da tržišno učešće Telemacha i njegovih povezanih lica iznosi kao kablovski operator na područjima Tuzlanskog i Zeničko –
      39,27%, te da bi dopuštanje ove koncentracije imalo za dobojskog kantona. Osnovne aktivnosti koje obavlja tiču se
      posledicu da Telemach grupa na tržištu distribucije medijskog distribucije audiovizuelnog medijskog sadržaja krajnjim
      sadržaja u Bosni i Hercegovini ostvari tržišni udio od 41,71%. korisnicima preko CATV platforme. Kompanija koristi vlastitu i
                                zakupljenu mrežu za pružanje usluga krajnjim korisnicima,
      ­ Konkurencijsko vijeće je sa dužnom pažnjom razmotrilo uključujući call­centar.

      6                                           JUN 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11