Page 4 - Media Expres Adria broj 6 (112) JUN 2023
P. 4

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS


       Film "Heroji radničke klase" 2. juna

       na HBO Max


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 28. maj 2023. / Premijera srpskog filma „Heroji radničke klase“
       biće 2. juna na HBO Max striming platformi.

       Lidija (Jasna Đuričić) poslovna je žena                         U glavnim
       hladnog srca koja radi za građevinskog                          ulogama su
       investitora sumnjivog morala. Lidijin                         Jasna Djuričić,
       glavni zadatak je da nadgleda radnike                          Boris Isaković,
       koji rade „na crno“ na gradilištu i da po                        Predrag
       svaku cenu štiti imidž kompanije.                          Momčilović,
       Radnici se pak suočavaju s brutalnom
       realnošću kapitalizma. Neplaćeni i                          Stefan Beronja,
       iscrpljeni, moraju da uzmu sudbinu u                        Aleksandar
       svoje ruke. Kad odluče da se pobune i                          Đurica, Bojana
       zauzmu za svoja prava, gradilište će                        Milanović, Ervin
       postati pozadina za sukob društvenih                         Hadžimurtezić,
       klasa i morala. „Heroji radničke klase“,                         Mihajlo Badža
       sa pobednicom EFA (za „Kvo vadis, Aida?“) Jasnom Đuričić,  Pleskonjić i Filip Djurić. Reditelj filma je Miloš Pušić, a scenaristi su
       razotkriva nemilosrdnu korupciju, kapitalizam i nepravdu u igri  Dušan Spasojević, Ivan Knežević i Miloš Pušić.
       „velika riba jede malu ribu“.


       U Dalmaciji počelo snimanje "Šalše"


       ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 30. maj 2023. / Snimanje novog dugometražnog hrvatskog filma
       “Šalša”, u režiji Dražena Žarkovića, počelo je 17. maja na ostrvu Šolta kod Splita. U ovoj
       komediji s elementima horora, značajne uloge dobili su i crnogorski glumci Mirko Vlahović i
       Momčilo Otašević.

       Scenario je pisala dramska spisateljica bolnici, Vatroslav umesto njega odlazi u će morati da "spašava živu glavu" i
       Maja Todorović, dok su pomoćnici režije berbu paradajza na malo dalmatinsko pronađe utočište”, kaže Vlahović.
       crnogorski reditelji Đorđije Vojvodić i ostrvo, nekad uporište jugoslovenske
       Nikola Vučinić           armije, a danas mesto na kojem jedna Snimanje će se odvijati i u Zagrebu sve
                        pro­life organizacija planira da otvori do 15. juna. Premijera filma, iščekuje se
       Film nastaje u produkciji Maxima filma iz kamp za mlade. Vatroslav će tu upoznati tokom naredne godine, navjerovatnije na
       Zagreba i u koprodukciji Nomad filma iz celu galeriju živopisnih likova, ali i prestižnom Pulskom festivalu.
       Banjaluke,  uz  podršku  Hrvatskog doživeti neke neverovatne stvari od kojih
       audiovizualnog centra i                            U filmu, pored njega i
       HRT­a.                                     Otaševića, igraju i Ivana
                                               Gulin, Milica Janevski,
       Kako  je  za  Portal                             Ljubiša    Savanović,
       Analitika   pojasnio                             Snježana Sinovčić­Šiškov i
       Vlahović, radnja “Šalše”                           drugi.
       smeštena je usred vrelog                            Direktor fotografije je Saša
       leta na malom hrvatskom                             Petković,  scenografkinja
       ostrvu. Film, kaže, nosi                           Tajana Čanić Stanković,
       ime po dalmatinskom                              kostimografkinja  Ivana
       lokalizmu koji znači umak                            Zozoli Vargović, a snimatelj
                                                        Zoran
                                                    je
                                               zvuka
       od paradajza.                                  Maksimović.  Producenti
                                               filma su Damir Terešak,
       “Glavni junak filma je                            Ana Grbac i Nikolina
       Vatroslav, večni student,                           Vučetić­Zečević, dok je
       koji radi kao dostavljač                           koproducent    Saša
       brze hrane. Nakon što                            Petković.
       mu je kolega završio u

      4                                           JUN 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9