Page 9 - Media Expres Adria broj 2 (108) FEBRUAR 2023
P. 9

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● KOMUNIKACIJE ● TELEVIZIJA

      Kviz “Najslabija karika” vraća se u Srbiju

      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 23. januar 2022. / Kviz “Najslabija karika” vraća se u Srbiju.
      Prva televizija u saradnji sa produkcijskom kućom Two Rivers, dobila je licencu za britanski
      kviz, jedan od najpopularnijih kvizova na svetu i uveliko kreću u pripreme za vrhunski šou koji
      nas očekuje od proleća.

      Devet takmičara vođeni upečatljivim voditeljem domaćinom u od BBC­ija
      više krugova odgovara na zanimljiva pitanja opšteg znanja. za
      Na kraju svakog kruga pitanja, takmičari odlučuju glasanjem prikazivanje
      ko je “najslabija karika”. Onaj od takmičara koji dobije najveći otkupile
      broj glasova napušta kviz uz već ikoničnu frazu voditelja “Vi stanice  iz
      ste najslabija karika. Do viđenja”.        više od 40
                                zemalja
      Ono što daje posebnost kvizu „Najslabija karika“ jeste sveta. Prva
      voditelj. On je oštar kao žilet, britkog jezika i spreman u televizija
      svakom trenutku da pomrski konce takmičarima. I bez njega, veoma  je
      zabava nije ista.                 ponosna
                                što je deo
      Najslabija karika je prvi put emitovana u Ujedinjenom ovog projekta i što se „Najslabija karika“ posle više od 15
      kraljevstvu na BBC televiziji 2000. godine. Od tada su prava godina vraća u našu zemlju.


      Premijera filma "Oluja" 17. januara


      u MTS dvorani


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 10. januar 2022. / Premijera filma "Oluja" scenariste i reditelja
      Miloša Radunovića, o tragičnom progonu Srba iz Hrvatske, biće održana 17. januara u Mts
      Dvorani, najavila je glumačka i autorska ekipa tog ostvarenja.
      Autor Radunović za                        nije bilo toliko zahtevno, jer su
      agenciju Tanjug kaže                       odmah unapred detaljno razradili
      da   je   veoma                        dramaturški plan šta od materijala
      zadovoljan   svojim                       ide u film, a šta će otići u seriju,
      prvim dugometražnim                        čije se emitovanje planira na
      igranim  ostvarenjem,                       proleće 2023.
      da je realizovan onako
      kako je želeo, i da je                    U tom kontekstu, reditelj smatra da
      siguran da svi u ekipi                     je izgleda sudbina danas projekata
      imaju    identična                       na tržištu Srbije da se većina tako
      očekivanja od "Oluje".                       realizuje, što krene kao film,
                                        obavezno se uradi i kao serija.
      Ratna drama nastala
      je prema ideji "Omega" produkcije  "Nije mi bilo teško da budem i  Autor filma je dalje u susretu sa
      iz Beograda, koja je projekat  pisac i reditelj, osim što je samo  medijima govorio da je imao
      realizovala  i  saradnji  sa  istraživanje potrajalo, kao i svaki  veoma  obimna  istraživanja,
      kompanijom Telekom Srbija.    put što tako bude kada se radi film  intervjue sa autentičnim ljudima
                       prema istinitom dogadjaju. Slušali  koji su posvedočili o samom
      Po trejleru ovog filma još na leto  smo tako ljude koji su pričali svoju  pogromu 1995. godine, što je
      2022, utisak je bio da će potresna  muku kroz koju su prošli, i to ne  dugo trajalo.
      priča o egzodusu 250.000 Srba sa  pada čoveku lako. Nikako vam ne  On  je  otkrio  da  je  prva
      svojih vekovnih ognjišta biti nešto  može biti svejedno kada čujete  "ruka" (verzija) filma imala čak 5
      posebno    u    domaćoj  sve te sudbine, ono ljudsko što  sati, a sada je film montiran na dva
      kinematografiji.         dolazi od svih njih", iskren je  i po sata.
                       Radunović.
      Kompletan autor je upravo Miloš                Režiser je izjavio da su u filmu
      Radunović,  jer  je  režiser  i  On je istakao da iako se misli  imali portrete četiri porodice, a da
      scenarista, i to ne samo filma, već  danas da je komplikovano snimati,  svaka od njih zaslužuje da dobije
      i buduće TV serije koja će imati 12  kako ih zovu ­ "hibridne" projekte,  poseban film na velikom ili malom
      jednočasovnih epizoda.      odnosno film i TV seriju, njima to  ekranu.


      www.mediaexpres.net                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14