Page 6 - Media Expres Adria broj 2 (108) FEBRUAR 2023
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Crnogorski Telekom u 2022. godini oborio

      rekord


      PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 20. januar 2022. / Crnogorski Telekom je i u 2022. godini
      oborio rekord – prema zvaničnim podacima, u prethodnoj godini se najviše surfovalo u
      Telekom mobilnoj mreži, pa je ovaj kompanija petu godinu zaredom prva po broju gigabajta koji
      prođu kroz mobilne mreže u Crnoj Gori.
      Kroz mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma tokom 2022. interneta, količine saobraćaja u mreži, i ukupnog korisničkog
      godine prošlo je više od 40 miliona gigabajta podataka, što zadovoljstva pokazuje i da su investicije u širenje mreže ne
      čini gotovo 40% ukupnog internet saobraćaja u zemlji. samo opravdane nego i preduslov za uspješno poslovanje.
      Telekom je tako još jednom zajedno sa korisnicima oborio sve
                        rekorde,    Telekom prema zvaničnom izvještaju Agencije za elektronske
                        zabeleživši rast komunikacije (EKIP) ima najveću pokrivenost 5G i 4G
                        saobraćaja od mrežom u zemlji – 5G mrežom Telekom je pokrio preko 70%
                        oko  40%  u stanovništva u Crnoj Gori. Mrežu najnovije generacije
                        odnosu   na Telekom je, kao prvi operator, lansirao u Podgorici u martu
                        2021. godinu.  ove godine, dok je u julu celo urbano jezgro Podgorice
                                pokriveno 5G mrežom, i nastavljeno je njeno širenje u drugim
                        Prosečan    gradovima. Danas Telekom u skoro svim crnogorskim
                        korisnik    gradovima ima aktivnu 5G mrežu, a u Podgorici 5G stanice
                        mobilnih usluga ima na 30 lokacija.
                        Telekoma
                        prošle godine je Osim toga, na decembarskoj aukciji radio frekvencijskog
                        surfujući u toj spektra u organizaciji EKIP­a, na kojoj su učestvovala sva tri
      mreži potrošio oko 165 GB, a Telekom je 2022. godinu mobilna operatora, Telekom je zakupio najviše 5G spektra,
      završio sa najvećim brojem korisnika mobilnog interneta u čime su stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u
      Crnoj Gori.                     mobilnoj mreži. Odličan ishod aukcije će Telekomu omogućiti
                                značajno unapređivanje korisničkog iskustva i u 4G mreži,
      Telekom je, podsećaju, iz godine u godinu lider u ovom navodi se u saopštenju Telekoma.
      segmentu, a taj kontinuirani rast broja korisnika mobilnog

      Od 1. februara skuplje usluge

      kompanije SBB


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 18. januar 2022. / Od 1. februara 2023. godine usluge
      kompanije SBB biće skuplje za 150 dinara. Kako je navela ova kompanija na svom sajtu,
      povećanje cena od 5,73% u proseku, uzrokovano je rastom troškova poslovanja.
      Preciziraju da se uvećanje ne odnosi na pakete koji
      nisu deo trenutne komercijalne ponude.
      To znači da će decembarski računi doći po starim
      cenama, a u februaru (kada stižu januarski), biće
      uvećani za 150 dinara. Na tim decembarskim
      računima takođe stoji obaveštenje o promeni cena
      usluge.

      Kompanija MTS je zasada najavila nove cene za
      uslugu registracije nacionalnih i međunarodnih
      domena će se primenjivati od 01.02.2023. Stare cene
      primenjivaće se za postojeće korisnike koji su kupili
      uslugu do 01.02.2023. godine.

      6                                         FEBRUAR 2023
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11