Page 2 - Media Expres Adria broj 2 (108) FEBRUAR 2023
P. 2

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

       Prvi program RTCG ima 53,22 odsto

       sopstvene produkcije


       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 19. januar 2022. / Najviše sopstvene produkcije ima Prvi
       program RTCG 53,22 odsto, potom RT Nikšić 42,63 odsto, pa Gradska i TV Vijesti sa po 37
       odsto.

       Na   osnovu   tri  analize                      Prema   analazi  za
       programskih sadržaja koje je                       komercijane nacionalne
       Agencija za elektronske medije                      emitere na četvrtom
       radila u periodu od decembra                       mestu nalaze se TV
       prosle do januara ove godine                       Vijesti sa 37,60 odsto,
       Radio Televizija Nikšić nalazi se                     a na petom mestu je
       na drugom mestu, odmah iza                        TV Prva sa 22,80 odsto
       RTCG,   kada  je  u  pitanju                      sopstvene produkcije.
       sopstvena produkcija televizija
       sa nacionalnom pokrivenošću u                       Po istoj analizi sledi TV
                                              Adria sa 20,77 odsto i
       Crnoj Gori.            program.             Nova  M  sa  13,80  odsto

       Tako prema analazi programske  Na drugom mestu nalazi se  sopstvene produkcije.
       strukture Javnog servisa od 10.  Radio televizija Nikšić sa 42,63
       januara ove godine na prvom  odsto sopstvene produkcije, dok  Parlametnarni kanal ima 44
       mestu nalazi se Prvi program  se na trecem mestu nalazi  odsto sopstvene produkcije ali
       RTCG koji im 53,22 odsto   Gradska TV sa 37,75 odsto svog  on emituje program svega 12
       sopstvene produkcije u toku 24  programa.           sati dnevno, za razliku od ostalih
       sata koliko dnevno emituje                    emitera.
       Amagi pokreće razvojni centar u Hrvatskoj


       ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 12. januar 2022. / Amagi, globalni SaaS lider koji pruža cloud
       video rešenja, otvara svoj prvi evropski razvojni centar u Zagrebu. Reč je o indijskom
       jednorogu osnovanom 2008. godine koji TV mrežama omogućava pokretanje, upravljanje,
       distribuciju i monetizaciju sadržaja širom sveta.
        Prema      navodima                      Igor i njegov tim su divni dodatak
        kompanije, novi centar će                    porodici Amagi i radujemo se što
        podići kvalitet i brzinu                    ćemo rasti sa njima”.
        tehničke  podrške  koju
        nudi  svojim  evropskim                     Igor Marinić, generalni nanager
        kupcima,   istovremeno                     – Istočne Evrope, Amagi, dodao
        unapređujući napore za                      je: „Amagi nije mogao izabrati
        razvoj proizvoda.                         bolju destinaciju za dalje svoje
                                         planove  širenja  u  Evropi.
        Amagi  dodaje  da  će                     Hrvatska se uspešno etablirala
        razvojni centar voditi Igor                   kao  zemlja  sa  vrhunskim
        Marinić, Marko Horvat i                     talentima   na    globalnoj
        Danijel Perić koji će sada                   tehnološkoj mapi. Sigurni smo
        postati  sastavni  deo                     da će novootvoreni Amagi R&D
        Amagija.             medijskim   kompanijama   da  centar biti jedan od ključnih
                        pruže bolji doživljaj gledanja  pokretača  rasta  i  uspeha
        Komentarišući lansiranje, Baskar  svojim  potrošačima.   Sa  kompanije u regionu”.
        Subramanian, izvršni direktor i  namenskim  centrom   za
        suosnivač, Amagi, rekao je:  istraživanje i razvoj u Hrvatskoj,  Amagi  isporučuje  linearne
        „Naš cilj je oduvek bio da  sada ćemo biti bliže našim  kanale u preko 40 zemalja širom
        unesemo    intuitivniju  i  evropskim kupcima i moći ćemo  sveta, sa većinom klijenata sa
        inteligentniju tehnologiju u svet  da im ponudimo tehnološku  američkog tržišta.
        emitovanja kako bismo pomogli  podršku u realnom vremenu.


      2                                         FEBRUAR 2023
   1   2   3   4   5   6   7