Page 1 - Media Expres Adria broj 2 (108) FEBRUAR 2023
P. 1

Adria


    KABLOVSKA ● SATELITSKA ● ● TELEVIZIJA
    MESEČNIK ● 16 STRANICA ● 4.5 €                  10. godina, broj 2 (108) FEBRUAR 2023

                                               www.mediaexpres.net

                                         Amagi pokreće

                                         razvojni centar

                                             u Hrvatskoj                                                       str. 2

                                             Operatori u
    Prva stranica: Serija "Pad", Foto: Promo                     planiraju da
                                              Crnoj Gori
                                              investiraju

   Vesna Trivalić, serija "Dug moru", Foto: Telekom Srbija
                                               26 miliona

                                                     evra


                                                       str. 7
     Kreće serija

     "Pad" na

     Superstar TV


     str. 3
                           Pročitajte
                          MEDIA EXPRES
                                Adria
   1   2   3   4   5   6