Page 7 - Media Expres Adria broj 1 (107) JANUAR 2023
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Završen projekat digitalizacija – GIGA

       Srbija       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 24. decembar 2022. / SBB kompanija završila je digitalizaciju svih
       SBB korisnika i predstavila je najveći projekat do sada – “GIGA Srbija”, poslednji u nizu velikih
       poduhvata u godini u kojoj obeležava 20 godina poslovanja.
       Digitalizacija SBB mreže u vrednosti od smo pustili 10 GIGA optičku
       300 miliona evra započeta je 2017. mrežu čime smo ponovo
       godine, čime je do danas stvoreno 36 pomerili granice sa jasnim
       GIGA gradova u kojima SBB korisnici ciljem, da našim korisnicima
       imaju pristup zvanično najbržoj internet pružimo najbolje”, rekao je
       mreži u Srbiji do 1Gbps, veću stabilnost Tomislav Petrović – Direktor
       servisa, uživanje u najpopularnijoj TV direkcije za inžinjering (CTO).
       platformi u Jugoistočnoj Evropi – EON,
       kao i digitalni kvalitet slike i zvuka. SBB posluje u okviru United
                        Grupe, koja ima najbržu GIGA
       “Sa ponosom mogu da kažem da smo mrežu na teritoriji čitave
       završili naš najvažniji projekat, projekat Jugoistočne Evrope, a 10
       Giga Srbija. Giga brzine od danas su GIGA brzine već su dostupne  50%, projektom EONizacije, čime su svi
       dostupne u čitavoj našoj mreži. u zemljama poslovanja Grupe u regionu. SBB korisnici dobili EON iskustvo, sa
       Zahvaljujući ovom projektu nosioci smo               posebnom  pažnjom  na  jubilarne
       prestižnog Ookla priznanja za najbržeg Kompanija SBB obeležila je 20 godina  korisnike 24.000 porodi ca koje 20
       internet servis provajdera u našoj zemlji poslovanja,  nagradila  sve  svoje  godina koriste SBB usluge.
       i tu se ne zaustavljamo, u produkciju korisnike podizanjem internet brzina za


       MTS četvrtu godinu zaredom proglašen

       najboljom mrežom u Srbiji


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 15. decembar 2022. / MTS je četvrtu godinu zaredom proglašen
       najboljom mobilnom mrežom u Srbiji, na uporednom testiranju kvaliteta usluga koje pružaju mobilni
       operatori, a sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) , saopštio je
       Telekoma Srbija.

       Kako je navedeno, MTS je ostvario najbolji ukupni modernizaciju  infrastrukture  i  konstantnom
       rezultat u vrednosti od 88,70 (od mogućih 100) poena, unapređenju kvaliteta usluga u svim kategorijama,
       čime je ne samo ostavio za sobom konkurenciju, već MTS već godinama potvrđuje svoju poziciju najbolje
       nadmašio i svoj prošlogodišnji rezultat. “Milioni naših mreže kako po merenjima RATEL­a, jedine zvanične
       korisnika su naša najveća inspiracija i ovu nagradu nacionalne institucije u Srbiji nadležne za merenje
       želimo da podelimo sa njima. Naša posvećenost da im kvaliteta mobilnih mreža, tako i prema rezultatima
       pružimo najbolje i najkvalitetnije usluge na tržištu, ono ispitivanja eminentnih stranih kompanija.
       je što MTS mrežu drži na vodećoj poziciji već četvrtu
       godinu uzastopno. Namera nam je da i ubuduće Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje
       opravdavamo njihovo poverenje, jer su korisnici za nas mobilnih mreža tokom septembra, oktobra i novembra
                           broj  1”, 2022. godine testirane su: govorna usluga (sa 40
                           izjavio je odsto učešća u ukupnom rezultatu) i usluge prenosa
                           tim    podataka (sa 60 odsto učešća u ukupnom rezultatu).
                           povodom  Usluga prenosa podataka je testirana kroz testiranje
                           generalni  Web browsing­a, usluge prenosa podataka malog
                           direktor  fajla, YouTube i WhatsApp poruka.
                           Telekoma
                           Srbija   Testovi su, u skladu sa primenjenom metodologijom,
                           Vladimir  sprovedeni u različitim kategorijama koju čine
                           Lučić.   testiranja u gradovima (velikim, srednjim i malim), na
                                putevima  (autoputevi,  glavni  i  ruralni)  i  u
                           Zahvaljuj komplementarnim zonama (železnički koridori i Hot­
                           ući    spot­ovi), navedeno je u saopštenju.
                           ulaganjim
                           a    u


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12