Page 7 - Media Expres Adria broj 11 (105) NOVEMBAR 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO

       TV Adria dobila nacionalnu frekvenciju


       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 24. oktobar 2022. / Televizija Adria dobila je status
       nacionalnog emitera na današnjoj sednici Saveta Agencije za elektronske medije.

       "Pravo na pristup kapacitetu                      opštinama  Berane,  Kolašin,
       multipleksa prve DVB­T2 mreže sa                      Mojkovac i Rožaje, prenose
       nacionalnim pokrivanjem (MUX 1)                     Vjesti.
       koji  je  predmet  Odluke  o
       raspisivanju javnog konkursa za                     "Privrednom društvu 'Oki Air
       dodelu prava na pristup kapacitetu                     Broadcasting' d.o.o. Podgorica,
       multipleksa prve DVB­T2 mreže sa                      koje stiče pravo na emitovanje
       nacionalnim pokrivanjem ­ MUX 1,                      specijalizovanog  sportskog
       dodeljuje se pravnom licu 'Adria                    radijskog programa 'Arena Radio',
       TV' d.o.o, elektronskom mediju                     dodeljuju  se  frekvencije  u
       'Adria TV'", saopšteno je iz Saveta                    opštinama Podgorica, Budva,
       nakon sednice.                               Nikšić, Tivat, Bijelo Polje, Bar i
                                            Kotor", navodi se u saopštenju
       Usvojena su dva rešenja o dodeli                   Saveta.
       prava na emitovanje.
                                            Savet AEM­a je raspisao konkurs
       "Privrednom društvu 'Oki Air Broadcasting'  emitovanje opšteg radijskog programa  za izbor direktora Agencije, koji će sutra biti
       d.o.o. Podgorica, imaocu odobrenja za  'Elmag Radio' dodjeljuju se frekvencije u  objavljen i trajaće 30 dana.


       Danijela Buzurović novo pojačanje

       televizije Nova S


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 12. oktobar 2022. / Voditeljka i urednica emisija zabavnog karaktera
       Danijela Buzurović, još jedno je poznato TV lice koje se pridružilo timu vrhunskih profesionalaca
       televizije Nova S.

       Danjela će ubuduće                                marketingom,
       raditi potpuno novi                               zabavom,  ali  i
       format   zabavnog                                međuljudskim
       karaktera. Na novu                                odnosima     i
       poziciju dolazi nakon                              društvenim
       12 godina provedenih                               problemima. Karijeru
       na televiziji Prva, gde                             je počela sa 19
       je vodila i uređivala                              godina na televiziji
       emisiju “Ekskluziv”.                                BK nakon koje je
                                                radila  na  3K  i
       “Radujem se što novo                              televiziji Fox. Na
       poglavlje svoje karijere                              televiziji  Nova  u
       otvaram na Novoj S,                               Bugarskoj je vodila
       televiziji koja u ovom                             jednu     od
       momentu po mom                                  najgledanijih emisija
       mišljenju    ima                                u  zemlji  “Očajne
       najkvalitetnije                                  domaćice”  a  po
       televizijske  sadržaje.                              povratku u Srbiju bila
       Kreativnost    i                                je deo TV Prva.
       profesionalizam su mi
       uvek bili prioritet a novi                             Novi format koji će
       izazovi neophodnost. Preda mnom je jedan uzbuljiv zadatak i raditi Danijela Buzurović će dodatno obogatiti ponudu
       neka potpuno NOVA energija”, izjavila je Danijela povodom zabavnog programa televizije Nova koju, pored emisija iz
       poslovne promene.                 sopstvene produkcije čine i brojni licencirani televizijski
                                formati poput kviza “Želite li da postanete milioner” i
       U dvadesetak godina dugoj karijeri okušala se u raznim “Savršena večera” a uskoro počinje i nova sezona Survivora
       televizijskim formatima, temama i emsijama koje su se bavile i novi format “Najveći gubitnik”.


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12