Page 6 - Media Expres Adria broj 11 (105) NOVEMBAR 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS      Otvoren 12. ciklus mts app konkursa za

      mlade talente


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 15. oktobar 2022. / Kompanija Telekom Srbija je, u skladu sa
      svojom praksom na polju društvene odgovornosti i podrške mladim talentima, pokrenula 12.
      mts app konkurs za izradu aplikacija za mobilne uređaje.

      Poziv za učešće na konkursu upućen je na adrese 51 škole izazovu i da se za glavnu i specijalnu nagradu takmiči sa
      koje rade prema programu namenjenom talentima na polju učenicima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, jer konkurs
      matematike, informatike i računarstva.       pod istim uslovima organizuju i m:tel BiH i m:tel CG.
      Pred učenicima je zadatak da                     U mts app konkursu je do sada
      osmisle i izrade korisnu i zanimljivu                   193 tima predstavilo čak 200
      aplikaciju za mobilne uređaje, a žiri                   aplikacija.  Konkurs  je  deo
      će, pored originalnosti ideje i                    krovnog programa Pokrećemo
      kompleksnosti u rešenju koda,                     pokretače koji je Telekom Srbija
      posebno vrednovati aplikacije koje                   pokrenuo sa ciljem da osnaži
      imaju društveno odgovornu namenu,                     pojedince i institucije da u svom
      mogu da unaprede upotrebu                       okruženju  pokrenu  pozitivne
      mobilnih telefona, doprinesu razvoju                   promene. mts app konkurs je
      telekomunikacionih usluga ili zaštiti                 uvršten u selekciju prestižne
      životne sredine.                             evropske  organizacije  CSR
                                Europe, kao primer uspešne saradnje sa mladima, a
      I ove godine konkurs će biti realizovan u online formatu, a za podržava ga i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
      učesnike će biti pripremljene prezentacije u cilju upoznavanja razvoja
      sa zahtevima konkursa, temama i dosadašnjim uspešnim
      primerima aplikacija.                Rok za prijavu timova i kratkog opisa aplikacija koje timovi
                                planiraju da izrade je 25. novembar 2022. godine, dok
      Nakon završetka mts app konkursa, pet pobedničkih timova i prijavljeni timovi gotove aplikacije treba da dostave do 27.
      aplikacija dobiće priliku da učestvuje u Regionalnom app Januara 2023. godine.

      Hrvatski Telekom dobio kaznu od 36


      miliona kuna


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 10. oktobar 2022. / Hrvatski Telekom dobio je kaznu u vrednosti
      od 36 miliona kuna. Kaznu je izrekao Opšinski prekršajni sud u Zagrebu, a potvrdio je Visoki
      prekršajni. Kazna iznosi 36.037.291,70 kuna, objavio je HAKOM u presudi koju prenosi
      Večernji list.

     HT je završio na sudu kada ih je prijavila Hrvatska
     regulatorna agencija za mrežne delatnosti –
     HAKOM, i to zbog načina na koji su 2018. godine
     nudili potrošačima mobilnu tarifu “Najbolja L“.

     Hrvatski telekom je naime, tu tarifu po promotivnoj
     ceni od jedne kune mesečno u periodu od šest
     meseci nudio isključivo postojećim korisnicima
     usluge Magenta 1.

     Nisu obavestili regulatora o obavljanju “testa
     istiskivanja marže za maloprodajne cene”, tačnije
     morali su da dostave dokaz. HT je promotivnu  je snimka razgovora koji je inspektor HAKOM­a vodio s
     tarifu ‘Najbolja L’ , bez testa, smeo da ponudi isključivo svim korisničkom službom Hrvatskog Telekoma, koji je bio dokaz
     potrošačima, a ne samo postojećim korisnicima Magente. protivpravnih radnji HT­a na sudu, nezakonit dokaz jer se radi
                               o neovlašćenom snimanju.
     HT se žalio na prvostepenu presudu. Argument HT­a bio je da


      6                                        NOVEMBAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11