Page 7 - Media Expres Adria broj 10 (104) OKTOBAR 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Počinju sa radom TV Arena sport 9 i 10

       za MTS korisnike


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 24. septembar 2022. / Kompanija Telekom Srbija pokrenula je
       dva nova Arena Sport kanala, pod nazivima Arena Sport 9 i Arena Sport 10.
       Ovi kanali pridružuju se postojećim Arena brojevima 31 i 32.
       Sport i Arena PREMIUM kanalima, a na
       njima će se prikazivati sadržaji kao što je  Na  Supernova
       ABA liga, Košarkaška liga Srbije, Mozzart  kablovskoj i optičkoj
                        DVB­C televiziji, kanali
       Bet Super Liga, Rukometna liga Srbije,  su  dostupni  na
       Regionalna Vaterpolo Liga.Novi kanali su pozicijama 111 i 112,
       dostupni u okviru Osnovnog paketa na  dok su kod EXE NET
       IPTV (Iris TV) platformi ­ kao i na Iris GO  korisnika to pozicije 411
                        i 412 (važi za korisnike
       multiscreen ­ na brojevima 160/311 i  koji još nisu objedinjeni
       161/312.             u  Supernova  TV
                        ponudu).  Kanali  su
       Na DTH satelitskoj mSAT televiziji, kanali  dostupni počevši od
       su dostupni u Plus i Max paketima na  osnovnog/start paketa.


      A1 Hrvatska započela sa gradnjom

      najmodernije telekom infrastrukture

      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 22. septembar 2022. / A1 Hrvatska započela je sa izgradnjom
      širokopojasne pristupne fiksne i mobilne mreže sledeće generacije (NGA mreža) koje će omogućiti
      brzine interneta do 1 Gbit/s u područjima bez širokopojasne infrastrukture kao i u područjima bez
      dostatnog komercijalnog interesa.
      Ukupna vriednost investicije na području Ivanić Grada, opština sufinansiran je 45 posto iz Evropskog fonda za
      Dugog Sela kao i opština Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ regionalni  razvoj  temeljem  Operativnog  programa
      iznosi 77,3 miliona kuna. Završetak radova biće do kraja konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva
      oktobra naredne godine čime će 17.979                   'Izgradnja  mreža  sledeće
      korisnika ovog područja imati dostupne                  generacije  (NGN)/pristupnih
      najnaprednije digitalne tehnologije.                  mreža sledeće generacije (NGA)
      Osim toga, A1 Hrvatska uložiće vlastita                  u NGA belim područjima'.
      sredstva u one delove gradova Ivanić
      Grada i Dugo Selo koja su prikazana                 Projekt sledi ciljeve Digitalne
      kao tzv. siva područja i nisu ušla u                agende  odnosno  stvaranje
      sufinansiranje iz EU fondova čime će u                  sigurnog i otvorenog digitalnog
      naredne dve godine ovi gradovi u                   okruženja uz bolji pristup
      potpunosti biti pokriveni s mrežama                  digitalnim uslugama i povećanje
      nove generacije.                             konkurentnosti   lokalnih
                                           poduzeća na evropskom tržištu.
      Izgradnja infrastrukture započeta je i na                 Konkretno, realizacijom ovog
      području grada Kaštela kao i u više međusobno povezanih projekta unaprediće se korisničko iskustvo i omogućiti
      jedinica lokalne samouprave Splitsko­dalmatinske županije, nesmetano korištenje naprednih i inovativnih digitalnih
      uključujući Trogir, deo Splita, opštine Lećevica, Marina, proizvoda nužnih za razvoj modernog društva, školovanja i
      Okrug, Prgomet, Primorski Dolac te Seget. Ukupno ulaganje rada. Osim povećanja konkurentnosti lokalne ekonomije,
      iznosi 113,5 miliona kuna, a pokriva 23.837 korisnika. kvaliteta digitalnih usluga, uz smeštajnu i gastronomsku, ima
                                velik uticaj i na turističku ponudu lokalnog područja.
      Investicija u gradu Solinu iznosi 15,7 miliona kuna, pokriva
      2.904 korinsika, a završetak se očekuje do kraja ove godine, Osim ove investicije A1 Hrvatska nastavlja s izgradnjom 5G
      prenosi See.biz.                  mobilne mreže, a u fiksnom segmentu premašili su 600
                                hiljada domćinstava s najvećom optičkom mrežom u
      Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa Hrvatskoj. U iduće dve godine cilj je obuhvatiti više od 60
      internetu u gradovima Ivanić­Grad, Kaštela i Solin i lokanih posto domaćinstava u celoj Hrvatskoj


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12