Page 6 - Media Expres Adria broj 10 (104) OKTOBAR 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Hrvatski Telekom reorganizovao upravu


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 3. septembar 2022. / Marijana Bačić imenovana je za novog
      člana uprave i glavnog operativnog direktora (COO Business) Hrvatskog Telekoma (HT) od 1.
      septembra.
      Bačićeva je svoju profesionalnu karijeru započela 2001. godine, iz Ericsson grupe, gde je proveo 12 godina na
      godine u HT­u kao stručnjakinja u delu za podatke i IP usluge, projektnim i menadžerskim funkcijama vezanim za razvoj ICT
      a karijeru je nastavila u delu kontrole i planiranja pre nego što rešenja i primenu novih tehnologija u telekomunikacijskim
      je postala ključni menadžer za korporativne klijente. mrežama i novim tehnologijama. Godine 2017. imenovan je
      Unaprijeđena je na poziciju direktora sektora korporativne za člana upravnog odbora i CTIO. Tokom svog mandata HT
      prodaje, a potom i celog sektora korporativne prodaje. Od  je ostvario brojna tehnološka dostignuća, poput pokretanja
      2020. godine obavljala je                       prve komercijalne 5G mreže i
      ulogu potpredsednika za                         izgradnje najveće optičke mreže
      korporativne klijente i ICT.                       u Hrvatskoj.

      Odvojeno, Boris Drilo je                        Prošireni upravni odbor HT­a od
      imenovan  za  člana                          1. septembra čine Kostas Nebiš,
      upravnog odbora i glavnog                         generalni  direktor,  Nataša
      tehničkog i informacionog                        Rapaić, zadužena za fizička lica,
      direktora (CTIO) na još                        Boris Drilo, zadužen za tehničko­
      jedan trogodišnji mandat,                        informacione  funkcije,  Ivan
      koji počinje 1. januara                        Bartulović, zadužen za ljudske
      2023. kada mu ističe                          resurse, Matija Kovačević u
      sadašnji mandat.                             zadužena za finansije i Marijana
                                           Bačić, zadužena za poslovne
      Drilo se pridružio HT 2012.                        korisnike.     Beenius donosi Android TV u BH Telecom


     SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 4. septembar 2022. / Aktuelni bosansko­hercegovački BH
     Telecom odabrao je rešenje kompanije Beenius da svoju IPTV uslugu Moja TV dovede na
     Android TV.
     Dve strane rade zajedno od 2009. godine, a nastavak njihove ponudio novo korisničko iskustvo za IPTV korisnike i uveo
     saradnje za naredni petogodišnji TCO period usledio je nakon Android TV STB za uslugu Moja TV. Od pokretanja IPTV
     međunarodnog tendera u kojem je učestvovalo šest globalnih usluge, BH Telecom je odabrao najbolje kompanije na tržištu
     dobavljača.                     u tom trenutku iu saradnji sa Beeniusom, Verimatrik i
                               Edgevare implementirana su rešenja. Zadovoljstvo nam je što
     Beenius je zamenio postojeći pozadinski sistem i migrirao ga nastavljamo ovo dugotrajno partnerstvo sa ovim dokazanim
     na modernu arhitekturu zasnovanu na mikrouslugama kompanijama u svetu IPTV­a, nudeći vrhunske karakteristike
     omogućenu najnovijom verzijom Beenius video platforme koja usluga našim korisnicima”.
     oprema funkcije kao što su ciljano TV oglašavanje, otisak
     prsta, sličice i RTSP za usluge na zahtev u IPTV ekosistemu . Filip Remskar, izvršni direktor Beeniusa, dodao je: „BH
                               Telecom je naš klijent od početka IPTV­a i bilo je zadovoljstvo
     Komentarišući razvoj, Adnan                         svjedočiti i podržati njihov rast
     Huremović, CTO u BH                            i dostignuća, a posljednje je
     Telecomu, rekao je:                              dovođenje IPTV­a sa Android
                                            TV okvirom u njihove lojalni
     „Dugogodišnja saradnja BH                          gledaoci.
     Telecoma  sa  Beeniusom
     rezultirala je još jednim                         Verujem da će najsavremenije
     uspešnim     projektom                          korisničko  sučelje  i
     nadogradnje IPTV usluge BH                         funkcionalnost  Moja  TV
     Telecoma. BH Telecom je                          ponuditi svojim klijentima još
     ovim projektom nadogradio                          impresivnije  iskustvo  i
     sve elemente sistema i                           postaviti novi standard na
     značajno proširio kapacitete,                        lokalnom tržištu.

      6                                         OKTOBAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11