Page 4 - Media Expres Adria broj 10 (104) OKTOBAR 2022
P. 4

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

       Film "Mrak" srpski kandidat za Oskara


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 20. septembar 2022. / Selekciona komisija Filmskog centra
      Srbije (FCS) za izbor srpskog kandidata za nagradu Oskar donela je odluku da film “Mrak”
      Dušana Milića bude predstavnik Srbije u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije
      filmske umetnosti i nauke – Oskar, u kategoriji za najbolji međunarodni film (International
      Feature Film Award).

      Komisija je radila u sastavu: reditelj Ivan Ikić (predsednik komisije),
      reditelj i producent Stefan Ivančić, scenarista i reditelj Vuk
      Ršumović, glumica Olivera Viktorović, filmski kritičar Božidar
      Zečević, montažer Dragan Petrović i scenarista Kosta Peševski,
      članovi.

      U obrazloženju, komisija je istakla:
      “Film ‘Mrak’ prati nekoliko dana života jedne porodice unutar
      izdvojene i nezaštićene enklave na Kosovu i Metohiji. Tenzijom,
      atmosferom, veštim filmskim jezikom i elementima horora, film nas
      uvodi u svet straha i neizvesnosti, u kome tri generacije jedne
      porodice pokušavaju da održe privid normalnog života. Zbog
      snažnih emocija, univerzalnosti teme i likova, komisija smatra da će
      film uspešno komunicirati sa međunarodnom publikom i članovima
      Američke akademije za filmsku umetnost i nauku.”

      Ove godine bilo je prijavljeno pet filmova: “Sveta Petka – Krst u  glasanjem komisije film “Mrak” dobio je 11 bodova, “Heroji radničke
      pustinji” Hadži­Aleksandra Đurovića, “Leto kada sam naučila da  klase” sedam, “Leto kada sam naučila da letim” dva i “Sveta Petka –
      letim” Radivoja Andrića, “Mrak” Dušana Milića, “Heroji radničke  Krst u pustinji” jedan, prenosi Filmski Centar Srbije.
      klase” Miloša Pušića i “Strahinja Banović” Stefana Arsenijevića. Pre
      glasanja, komisija je utvrdila da film “Strahinja Banović“ ne  Predstojeća, 95. ceremonija dodele Oskara biće upriličena u Los
      ispunjava uslove Američke akademije za filmsku umetnost i nauku  Anđelesu, 12. marta 2023. godine. .
      jer je dijalog filma pretežno na engleskom jeziku (69,77%). Tajnim

      Druga sezona serije "Klan" na RTS 1      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 27. septembar 2022. / Druga sezona serije „Klan" donosi
      uzbudljive priče koja će pratiti dalji uspon mafijaškog klana, a emitovanje počinje od 1. oktobra
      na Prvom programu RTS­a.
      „Druga sezona serije se razlikuje od prve dubljim dramatičnim tonom", istakao je „U drugoj sezoni likovi stižu do vrha
      i željno iščekujemo da krene nastavak Nedim Nazirović.     kriminalne piramide, ali pošto ne umeju
      serije. Radnja scenarija se menja, postoji              da se nose sa tim srljaju u svoju propast,
      i novi dramturški uvod u novu priču sa „Seriju od drugih razlikuje duboka gube kompas", istakao je reditelj Skerlić.
                                 analiza ljudi iz
                                 mafijaškog   Dodaje da je ideja o veštim, inteligentnim
                                 kruga   bez i spretnim frajerima, mit koji ih drži na
                                 ulepšavanja  površini, a sve je povezano sa političkim
                                 priče. Mislim da strukturama i policijom.
                                 smo za ovih
                                 dve i po godine „Lični pečat zavisi i od reditelja i svaki
                                 napravili priču iz glumac daje svoj lični pečat liku.
                                 više  uglova Ponekad se prepustim i ispratim šta mi
                                 vezanih   za objašnjava reditelj. Lik je specifičan i
                                 likove, priča nije dobro vođen", istakla je Ljubinka Klarić.
                                 jednostrana",
                                 rekao     „Snimljena je i treća sezona serije Klan.
                                 Aleksandar   Emitovaće se na RTS­u kada se završi
                                 Dimitrijević,  druga sezona", rekao je reditelj serije
                                 prenosi RTS.  Boban Skerlić.      4                                         OKTOBAR 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9