Page 7 - Media Expres Adria broj 8 (102) AUGUST 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Makedonski Telekom predstavlja

       striming platformu GLEY na MakTV­u      SKOPLJE (MEDIA EXPRES) / 15. jul 2022. / Makedonski Telekom svoju ponudu na MakTV­u
      obogaćuje sadržajima prve makedonske striming platforme GLEY.

      Na MakTV­u, uz GLEY, korisnici će moći                      koriste uslugu na 2
      da gledaju najnovije domaće, regionalne                      dodatna pametna uređaja
      i svetske filmove i serije, kao i program                     istovremeno  (računar,
      za decu potpuno sinhronizovan na                       smart TV,  laptop  ili
      makedonskom i albanskom jeziku.                          pametni telefon), ili Gley
                                               aplikacija,  koja  je
      GLEY platforma će biti dostupna                        dostupna za Android i iOS
      direktno preko MakTV prijemnika, bez                     korisnike.
      potrebe za dodatnom instalacijom
      softvera,  prilagođavanjem  ili                         Usluga je dostupna i svim
      registracijom. Takođe, MakTV korisnici                     Telekom  korisnicima
      će imati pristup kompletnom katalogu                     fiksnih i mobilnih usluga
      GLEY sadržaja, dostupnom u Video na                     koji nemaju uključen TV
      zahtev / Pretplate.                                servis, a koji će Gley
                                               sadržaje moći da gledaju
      Da bi koristili uslugu, korisnici treba da                 samo  na  pametnom
      aktiviraju GLEY paket preko MakTV  Korisnici koji budu aktivirali GLEY paket,  televizoru, laptopu, računaru, tabletu ili
      prijemnika, u Pretplati: Meni/ Pretplate ili  pored pristupa sadržajima MakTV uređaja,  pametnom telefonu.
      preko Telekom MK aplikacije.
                        imaće mogućnost da bez dodatne naknade

      Crnogorski Telekom uspešno poslovao u

      prvoj polovini godine


      PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 31. jul 2022. / Crnogorski Telekom je za prvih šest meseci ove
      godine zabeležio rast broja korisnika svih servisa, kao i rast ukupnih prihoda i operativne dobiti,
      saopšteno je iz kompanije nakon redovnog Konferencijskog poziva sa analitičarima i investitorima koji
      je održan u sredu.
      Kako   je   saopšteno,                          kompanije.
      Crnogorski Telekom je na
      kraju drugog kvartala zadržao                         Sa finansijske strane, rast
      liderstvo u segmentu mobilnog                         prihoda od 3,7% u odnosu
      postpejda, kao i prvo mesto u                         na uporedni period prošle
      mobilnom internetu.                              godine uslovljen je boljim
                                             rezultatima  i  u  delu
      ­ Na kraju juna ove godine,                       maloprodajnih     i
      Telekom je imao aktivnih                          veleprodajnih usluga. Iz
      273.000 postpejd kartica, što                       kompanije navoda da je
      je 7% više u odnosu na isti                       operativna  dobit  pre
      period prethodne godine. Broj                         kamata,  poreza   i
      aktivnih pripejd kartica iznosio                       amortizacije  (EBITDA),
      je 123.000 i bio veći za 2,6%,                        isključujući posebne uticaje
      a broj korisnika mobilnog                         i nakon najma, u prvom
      interneta porastao je za 10% i                        kvartalu  ove  godine
      iznosio je 239.000 ­ navodi se u saopštenju.    iznosila 13,7 mil evra, što predstavlja rast od 5%, dok je rast
                                stope poreza na dobit imao značajan negativan efekat na
      Kada je reč o fiksnim servisima, broj korisnika na optici neto dobit, kroz obračun poreske amortizacije, pa je neto
      porastao je za 17% i iznosio je 31.000, dok je broj TurboDSL dobit iznosila 0,3 miliona.
      korisnika porastao za 7% u odnosu na isti period 2021.
      godine, i iznosio je 35 hiljada.          Telekom je u junu započeo i pionirski projekat na domaćoj
                                berzi ­ proces otkupa sopstvenih akcija, koji su iz kompanije
      ­ Zabeležen je i rast broja korisnika TV usluga za 6%, dok je najavili na ovogodišnjoj redovnoj Skupštini akcionara.
      3% više korisnika usluga širokopojasnog interneta ­ dodaju iz

      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12