Page 9 - Media Expres Adria broj 7 (101) JUL 2022
P. 9

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● KOMUNIKACIJE ● TELEVIZIJA

      Snima se druga sezona „Južnog vetra“


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 22. jun 2022. / U Beogradu je počelo snimanje druge sezone
      serije „Južni vetar: Na granici". U nastavku popularne serije će igrati holivudski glumci Vilijam
      Boldvin i Erik Robert i ruska glumica Oksana Akinšina.
      Sudbina glavnih likova                        ističe glumac Erik Roberts.
      u  drugoj  sezoni
      smeštena   je  u                         Novih 10 epizoda dešavaće se u
      kontekst još jednog                        jeku političkih previranja i sukoba
      istorijskog  sukoba                         na  svim  nivoima  i  donose
      između  Istoka  i                         neočekivane promene u životima
      Zapada na tlu Srbije,                       Petra Maraša i drugih junaka i
      ovaj put vezanog za                        antijunaka Južnog vetra.
      pitanje Južnog toka i
      igru stranih službi. U                      Rediteljski tim, kao i do sada,
      svemu tome, Petar                         predvodi Miloš Avramović, koji je i
      Maraš vodi svoje lične                        kreator i producent serije, a uz
      bitke.  Neminovno                         njega, pojedine epizode režiraće i
      gubeći poziciju vođe                        Ljubomir  Božović,  Nemanja
      srpskog podzemlja, a      nepoznatom  stranom  u  sebi.  Ćeranić  i  Miroslav  Stamatov.
      u borbi za opstanak, prinuđen je da  Nadam se da će vam se dopasti taj  Scenarista  serije  je  Petar
      sa svojom porodicom i ekipom  mračni lik“, kaže glumac Vilijam  Mihajlović.
      preduzima sve rizičnije poteze,  Boldvin.
      uključujući i ucenu vlasti, ne                  Iza  nastavka  serijala  stoje
      shvatajući pritom da se prava borba  Poznat je kao stariji brat Džulije  producentske  kuće  Režim  i
      vodi iza političkih paravana.   Roberts,  Erik  Roberts  ima  i  Archangel Digital Studios, na čelu
                       nezvaničnu titulu najzaposlenijeg  sa Tatjanom Žeželj Gojković i
      Pored već poznatih, u novoj sezoni  glumca u Holivodu. U nastavku  Milošem Bikovićem, u koprodukciji
      obrte će donositi i novi likovi.  serijala  Južni  vetar  igra  sa Telekom Srbija i RTS, kao i
      Poročnog  diplomatu  koji  po  penzionisanog agenta agencija CIA  koproducentima Mediaslovo i Okko
      završetku karijere ostaje u Srbiji  koji počinje da radi za naftni  iz Rusije.
      igra Vilijam Boldvin.       konglomerat.ž „Na svakom prvom
                       danu snimanja novog filma osećam  Franšizi „Južni vetar“ podršku
      „Igram jednog izrazito mračnog i  se kao dečak koji posle letnjeg  pružaju i Grad Beograd, Vojska
      neprijatnog lika. Ne igram često  raspusta kreće u školu, pomalo  Republike Srbije, MUP Srbije,
      takve uloge, pa mi je ovo bila prilika  nervozno. Tako se i sada osećam“,  Ministarstvo kulture i informisanja
      da  se  povežem   sa  tom                   Republike Srbije.

      Počelo snimanje igranog filma “Amanet”


      BUSOVAČA (MEDIA EXPRES) / 19. jun 2022. / U Podstijeni kod Busovače počelo je snimanje
      igranog filma pod nazivom Amanet, u produkciji HudHudPro i koprodukciji Amfitetar Busovača i
      BZK Preporod Busovača.
      “Amanet” je socijalna komedija o                     “Amanet”.
      životu glavnog lika Asada, koji se
      nakon školovanja u gradu vraća u                     Radnja filma smeštena je u kasne
      rodno selo gde želi da oženi                    osamdesete, a kompletan film će
      ljubav svog života, ali individualna                   se snimiti u Podstijeni, naselju
      drama svakog čoveka koji živi u                   koje se nalazi u opštini Busovača
      selu mu postaje prepreka.                        Ovaj projekat je podržan od
                                          Ministarstva obrazovanja, nauke,
       Upoznavajući različitost svih                    mladih,  kulture  i  sporta
      likova, “Amanet” nas upoznaje i                   Srednjobosanskog  kantona  i
      sa nama samima, ali i kulturom,                   Opšine Busovača, a premijera
      običajima i tradicijom. Režiju na                  istog je planirana za august na
      filmu će raditi Mirza Begović, koji                   Festivalu kulture Busovača, 2022.
      je zajedno sa Nijazom Begovićem
      i autor scenarija za igrani film
      www.mediaexpres.net                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14