Page 7 - Media Expres Adria broj 7 (101) JUL 2022
P. 7

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● MEDIJI ● ZAKONODAVSTVO
       Najavljen početak isplate dividende

       Crnogorskog Telekoma


       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 3. jul 2022. /Isplata dividende akcionarima Crnogorskog
       Telekoma za prošlu poslovnu godinu počeće u sredu 6. jula, saopšteno je iz kompanije.

       Na redovnoj Skupštini akcionara odlučeno iz kompanije.
       je da se deo dobiti ostvarene u finansijskoj
       prošloj godini, u iznosu od 2,84 miliona Akcionari  građani  svoje
       evra, isplati akcionarima kao dividenda, iznose mogu podići na svim
       odnosno bruto iznos od šest evrocenti po šalterima  Crnogorske
       akciji, dok će se deo dobiti u iznosu od komercijalne banke (CKB),
       219,67 evra raspodeliti u zadržanu dobit, uz lični dokument.
       prenosi agencija Mina.
                        Dividenda će biti isplaćena
       „Bruto iznos dividende po akciji je šest akcionarima  koji  su
       evrocenti, koji će prilikom isplate biti posedovali akcije na dan
       umanjen za pripadajući iznos poreza na održavanja  Skupštine
       dobit za pravna lica, odnosno poreza na akcionara 1. juna i donošenja
       dohodak i prireza na porez za fizička lica u Odluke o raspodeli dobiti
       skladu sa važećim propisima“, objasnili su kompanije.


      BH Telecom najavljuje investiciju od

      25 miliona KM


      SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 13. jun 2022. / U Sarajevu je održana zajednička press konferencija
      BH Telecoma d.d. Sarajevo i Sarajevo Film Festivala na kojoj je najavljen nastavak trogodišnje
      saradnje, kao i objavljene nominacije TV serija koje će se naći u konkurenciji za nagrade Srce
      Sarajeva za TV serije. Za nagrade konkurira 17 TV serija.

      ­ Novi trogodišnji ugovor će podrazumjevati mnogo toga Serije koje su nominovane za nagrade Srce Sarajeva za TV
      uzbudljivog, interesantnog, važnog za sve ljubitelje filma, za serije su: “Advokado”, “Besa 2”, “Blok 27”, “Crna svadba”,
      sve ljubitelje dobrih                              “Čudne   ljubavi”,
      serija,  a  Festival                              “Dolina rož”, “Kljun”,
      reputacijski sve što je                            “Leninov park”, “Lud,
      postao u saradnji sa bh                              zbunjen,  normalan”,
      Telekomom će svakako                               “Močvara 2”, “Mrkomir
      doprineti  najboljolj                              I”,  “Nečista  krv”,
      promociji naše države                              “Područje bez signala”,
      BiH, našeg Sarajeva,                              “Složna braća”, “Ubice
      svih    turističkih                              mog oca 5”, “Šutnja” i
      potencijala i verujemo                             “Vreme zla”.
      da uzbuđenja dolaze u
      svim    narednim                               Ceremonija  dodjele
      ciklusima,  rekao  je                              nagrada u kategoriji
      Sedin   Kahriman,                               TV  serija  bit  će
      generalni direktor BH                              održana  na  28.
      Telekoma  povodom                                Sarajevo    Film
      planiranog  nastavka                               Festivalu, koji se ove
      saradnje sa Obala Art Centrom, organizatorom Festivala. godine održava od 12. do 19. augusta.

      Za nagrade Srce Sarajeva za TV serije 28. Sarajevo Film Iz BH Telecoma najavili su kako planiraju da investiraju 25
      Festivala strukovni žiri sastavljen od više od 400 filmskih miliona KM u produkciju audio­vizuelnog sadržaja, od čega
      profesionalaca iz regije, ove je godine u konkurenciju za je već 7 miliona uloženo u realizaciju snimanja serija sa
      nagrade uvrstio 17 serija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, domaćim producentskim kućama i bh. rediteljima kao i
      Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Slovenije. dodatnih 18 miliona je osigurano kroz kontinuirani javni poziv
                                BH Content Lab­a.


      www.mediaexpres.net                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12