Page 6 - Media Expres Adria broj 7 (101) JUL 2022
P. 6

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS
      Telemach Hrvatska objavio izveštaj o

      napretku


      ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 15. jun 2022. / Telemach je svojom 5G mrežom pokrio gotovo
      celu Hrvatsku. Štaviše, njegova mreža brzih vlakana sada dostiže 100.000 domaćinstava.
      Kako navodi N1, koji je kao i Telemach deo Junajted grupe,                 Telemacha i
      izvršni direktor Telemaha Adrijan Ježina dodao je da će              CTO, rekao
      optička mreža kompanije postići nacionalnu pokrivenost                je da je sve
      krajem ove ili početkom 2023.                               što   je
                                                   Telemach
      On je nastavio: „Ostvarili smo sve što smo planirali za              Hrvatska do
      manje od godinu dana, a to pokazuje mogućnosti                   sada uradio
      kompanije uz podršku matične Junajted grupe“. Telemach                   bilo ljudski i
      je zamenio i/ili nadogradio skoro svih 1.200 mobilnih baznih                finansijski
      stanica i do sada je pokrio Zagreb, Zadar i Split brzom             zahtevno,
      optičkom mrežom od 10 Giga, dok će Osijek uskoro biti               posebno
      završen.                                          odvajanje
                                od švedskih modela (nasleđenih kupovinom bivšeg Tele2) i
      Jezina je rekao i da je kompanija sve planirala na svojim lokalizacija svoje poslovanje.
      mrežama 2023. godine, što će je staviti ispred ostalih
      telekoma u regionu.                 Broj zaposlenih se višestruko povećao i sada je oko 700.
                                Osim toga, sve poslove su prebačeni u Hrvatsku, a otvorena
      U međuvremenu, Nenad Šlibar, član upravnog odbora su i dva korisnička call centra.


     Predstavljena prva investicija

     TS Ventures fonda


      BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 25. jun 2022. / Telekom Srbija predstavio je danas prvu
      investiciju svog TS Ventures fonda, namenjenog finasiranju projekta domaćeg startapa OTA
      sync. Reč je o prvom domaćem cloud softveru za upravljanje hotelima i apartmanima.

     "Ovo je veliki dan za Telekom, ali i za Srbiju, jer je za nas proizvoda, ne samo iz sfere digitalnih aplikacija, nego iz sfere
     finansiranje novih digitalnih projekata jedna od strateških veštačke inteligencije, raznih senzora koji će raditi uz pomoć
     aktivnosti koja će u budućnosti Telekomu donositi značajan 5G tehnologije, tako da je bitno da smo krenuli na vreme i da
     deo prihoda", rekao je direktor Telekoma Srbije Vladimir ćemo četvrtu industrijsku revoluciju dočekati spremni, ne
     Lučić.                                    samo kao Telekom, nego i
                                            kao Srbija", istakao je Lučić.
     Naglasio je da ta državna
     kompanija ima veliku ambiciju                         Naveo je da Telekom ovaj
     da stvorimo novi preduzetnički                        projekat finansira u saradnji
     duh i novi šitem u kome će                       sa organizacijom "Digitalna
     veliki broj mladih ljudi moći da                       Srbija".
     se odluči da stvori startap
     firme i zajedno s Telekomom                        On je pozvao mlade koji
     kreiraju ideje koje će zajedno                        imaju ideje i projekte i oblasti
     izvoziti u inostranstvo.                           informatičkih tehnologija da ih
                                            pošalju  Telekomovoj  TS
     "Potpuo sam uveren da ćemo                          Venture fondaciji, kako bi se
     tokom pet godina rada fonda                        videlo da li mogu da budu
     preko koga ćemo uložiti 25                        finasijski podržani.
     miliona evra, doći do ideja i
     aplikacija kojima ćemo se u                        Startap OTA Sync će za
     budućnosti ponositi i da će se na svetskom nivou pričati da su razvoj svog projekta dobiti 100.000 evra od TS Ventures
     to ideje i aplikacije iz Srbije. Digitalni svet i četvrta industrijska Fonda, 125.000 evra od DSI poslovnih anđela i skoro 25.000
     revolucija daju velike mogućnosti, širi se dijapazon novih evra od Startup Wise Guys.


      6                                           JUL 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11