Page 2 - Media Expres Adria broj 7 (101) JUL 2022
P. 2

KABLOVSKA ● SATELITSKA ● TELEVIZIJA ● BIZNIS

       Izabrani članovi Programskog saveta

       RTS­a


       BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 26. jun 2022. / Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio­
       televizije Srbije, na devetoj redovnoj sednici, izabrao je 15 članova Programskog saveta RTS­a.
                                Članovi Programskog saveta izabrani su sa liste
                                od 30 kandidata koje je predložio Odbor za
                                kulturu  i  informisanje  Narodne  Skupštine
                                Republike Srbije.

                                Za članove Programskog saveta izabrani su
                                Žarko Rakić, Srđan Arsenijević, prof. dr Dragan
                                Nikodijević, prof. dr Ivana Milovanović, Gordana
                                Raković Rudović, Slađana Ostojić, Marija Nikšić,
                                Jakša Šćekić, Vladimir Palikuća, Oliver Njego,
                                Miroljub Ranđelović Rasinski, Ivan M. Petrović,
                                Jelena Vlku, Vesna Bjelić i Zoran Ostojić.

                                Izbor je obavljen u skladu sa Zakonom o javnim
                                medijskim servisima i Pravilnikom o postupku i
                                uslovima izbora imenovanih lica u JMU RTS.
       Crnogorski Telekom počeo proces otkupa


       sopstvenih akcija


       PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 24. jun 2022. / Crnogorski Telekom je započeo sa
       procesom otkupa sopstvenih akcija, koji je najavljen na redovnoj godišnjoj Skupštini
       akcionara održanoj početkom meseca u Podgorici. Za te aktivnosti, odlučeno je na Skupštini,
       kompanija će u narednih 10 meseci potrošiti 1 milion evra, saopšteno je iz Telekoma.

       Reč je, kako je precizirano, o je već                   kompanije.
       pionirskoj  inicijativi,  odnosno neko                    Prosečna vrednost
       procesu koji se na ovaj način prvi vreme                    kupljenih akcija na
       put realizuje na crnogorskoj tema                      berzi u periodu od
       berzi. Podsećaju i da Crnogorski među                      1. oktobra 2021. do
       Telekom već deceniju i po na sobni                     31. marta 2022.
       veoma       konkurentnom h                        godine     iznosi
       telekomunikacionom tržištu u razgo                      1.1872 evra, te se
       Crnoj  Gori   ostaje  jedini vora.                    na osnovu ovog
       telekomunikacioni operator čije Na                      referentnog iznosa
       se akcije nalaze na berzi.    ovaj                      akcije     neće
                        način                     kupovati za iznos
       „Završena je prva faza otkupa smo                      manji   od  20%
       sopstvenih akcija, tokom koje pokazali da imamo sluha za navedene    vrednosti  (0.9498
       smo utrošili prvih 100 hiljada od potrebe  svih  zainteresovanih evra), odnosno 20% veći od
       planiranog jednog miliona evra. strana, i da dobra komunikacija navedene  vrednosti  (1.4246
       U julu nastavljamo sa narednom sa akcionarima i transparentnost evra). Kada je o dnevnim
       fazom, i mogu sa zadovoljstvom u radu i donošenju odluka limitima reč, oni idu +/­ 10% od
       da kažem da je, po prvim donose dobre rezultate“, kazao prosečne realizovane cene iz
       rezultatima, projekat zaživeo. je Stjepan Udovičić, izvršni prethodnog dana.
       Posebno smo zadovoljni zbog direktor Crnogorskog Telekoma.
       činjenice da je projekat rezultat                Projekat  otkupa   sopstvenih
       partnerskog odnosa većinskih Sopstvene    akcije  Crnogorski akcija u Crnogorskom Telekomu
       vlasnika i manjinskih akcionara, Telekom kupuje po određenim planiraju da realizuju do kraja
       budući da je reč o inicijativi koja uslovima, pojašnjavaju iz ove marta naredne godine.

      2                                           JUL 2022
   1   2   3   4   5   6   7